Prof. Žarko Trebješanin – 19. 05. 2012.

19. 05. 2012. u okviru kursa za obuku joga instruktora, generacija 2011-2012, kao gost predavač je bio prof. Žarko Trebješanin. Prisustvovali smo veoma interesantnom i inspirativnom predavanju o simbolima.