Prof. Dr. Vuk Stambolović – 06 .05. 2012.

06 .05. 2012. u okviru kursa za obuku joga instruktora, generacija 2011-2012, kao gost predavač je bio prof.dr. Vuk Stambolović. On je održao izvanredno predavanje o razvoju socijalne svesti, upoređujući njen razvoj sa individualnom. Veoma poučno predavanje.

Prof. Dr. Vuk Stambolović