Dr. Sead Malićević – 21. 05. 2016.

Dana 21. 05. 2016. u okviru kursa za obuku joga instruktora, Dr.Sead Malićević – profesor na Višoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu, je polaznicima kursa održao predavanje iz kardiovaskularnog sistema, u okviru predavanja iz oblasti predmeta ‘’Funkcionalna anatomija i antropomotorika”.