Dr. Peđa Mitrović i Aleksandra Paladin – maj 2010.

Polaznici kursa za obuku joga instruktora u Vidya Yoga školi su imali čast i zadovoljstvo da prisustvuju veoma interesantnom predavanju o lečenju muzikom, koje su održali kardiolog Dr. Peđa Mitrović, koji radi u Urgentnom Centru za kardiologiju u Beogradu na odseku za naučna istraživanja i muzikolog Aleksandra Paladin, zaposlena u Radio Beogradu. Naučno i argumentovano  su prikazali i objasnili terapeutske efekte muzike, do kojih su došli tokom svog sedmogodišnjeg naučnog istraživanja u radu sa pacijentima, koji boluju od kardiovaskularnih oboljenja.