Balađi Devan – 12. 09. 2018.

12. 09. 2018 je u Vidya Yoga školi obeležen početak Ganeša čaturthiJogi Balađi Devan iz Čenaija, Indija (učenik ‘’Utihlog jogija’’ – Šri Šri Šri Satčidanande), je tim povodom služio arati. Nakon toga je održana kraća meditacija i podeljen prasadam.