Kurs prenatal joge

U saradnji sa Udruženjem Babica Srbije, Vidya Yoga škola oraganizuje troipomesečni kurs za obuku joga instruktora za rad sa trudnicama. Nakon uspešno završenog kursa polaznicima će ispred Udruženja Babica Srbije i Vidya Yoga škole, biti izdat sertifikat za rad sa trudnicama.

Uslovi za upis na kurs

Kurs  za obuku joga instruktora za rad sa trudnicama je predviđen za sertifikovane joga instruktore, čije se školovanje odvijalo prema važećim svetskim standardima o obuci joga instruktora ( nivo od min. 200 časova).

Kurs za obuku instruktora joge za jogu u trudnoći

Vidya Yoga kurs za obuku yoga instruktora za rad sa trudnicama je intenzivni troipomesečni kurs, koji je neophodan kako bi polaznici (instruktori joge) stekli potrebna znanja i veštine, da se prema važećim međunarodnim standardima  kvalifikuju za rad sa trudnicama. Program od 84 časova specijalizovanih za rad sa trudnicama  im daje,  uz  već stečeno znanje  sa prethodnog Vidya Yoga kursa ( u trajanju od 7 meseci i programom od 200 časova) stručno obrazovanje i samopouzdanje da počnu da predaju jogu  trudnicama.To je optimalan broj časova koji pokriva suštinu rada sa trudnicama koje žele da se na ovaj način održe u dobroj psiho- fizičkoj formi tokom trudnoće.

Uslovi koji su neophodni da bi se postalo sertifikovani joga instruktor za rad sa trudnicama, prema američkim standardima od strane najkompetentnije asocijacije joga učitelja u svetu – Joga Alijanse (www.yogaalliance.org) su sledeći:

 • Važeći sertifikat za joga instruktore ( program od 200 časova )
 • Praksa u vođenju časova joge
 • Završen  kurs za obuku instruktora joge za trudnice koji u svom programu sadrži 84 časova koji moraju biti kategorizovani u šest obaveznih predmeta i to u sledećem odnosu:
 1. Predavanja o razumevanju važnosti veze instruktora joge sa medicinskim osobljem ( koje su trudnoće rizične, kada treba trudnica da se javi lekaru itd.)
 2. Praktična disciplina – joga položaji i tehnika ulaženja u njih po trimestrima trudnoće, bezbednost vežbanja, tehnike relaksacije, vizualizacije i druge tehnike joge.
 3. Podučavanje metodologije – obuhvata pravila: demonstracije, asistenciju, instrukcije, kreiranje časova  po trimestrima trudnoće, rad sa iskusnijim vezbačima i početnicima, rad u grupama, individualni rad.
 4. Anatomija i fiziologija – uključuje anatomoju i fiziologiju  žene i trudnoće, koristi joge u trudnoći.
 5. Joga filozofija – zdrav način zivota u trudnoći, etika joga učitelja, joga principi koji se primenjuju u radu sa trudnicama.
 6. Praktikum – podrazumeva praksu koju polaznici treba da prođu kao demonstratori,  asistenti  i da samostalno vode čas u prisustvu svog joga instruktora.

Preostali časovi se mogu iskoristiti za dodatno proučavanje nekog od gore navedenih predmeta, kao i tema za koje su polaznici zainteresovani, a koje bitno ne odstupaju od osnovnog programa kursa.

Nakon obrade svakog od gore navedenih predmeta, polaznici će biti testirani. Kada polože praktičan deo koji se sastoji od samostalnog vođenja kompletnog joga časa za trudnice, ostaje im seminarski rad na temu koju sami odaberu i koja im je najinteresantnija.

Ciljna grupa ovog kursa su trudnice, žene koje treba podržati u njihovom nastojanju da trudnoću dožive dublje i da kroz jogu postignu kontakt sa unutrašnjim Sopstvom i saznanjem da snaga rađanja i negovanja bebe leži u njima.

Zadatak polaznika ovog kursa zahteva odgovornost, koja podrazumeva očuvanje zdravlja buduće majke i bebe.

Polaznici treba da budu osposobljeni da kreiraju joga čas tako da svi polaznici imaju koristi od njega, te da svojim saosećanjem, znanjem i iskustvom  efikasno  otklone ili ublaže umor, iscrpljenost, napetost u trudnoći, kao i strah od porođaja.
Polaznici ovog kursa se kroz metodologiju podučavanja osposobljavaju da na suptilan, nežan način i  pravilnim savetima svoje učenike (trudnice) dovedu ili ih održe u solidnoj psiho- fizičkoj kondiciji koja se manifestuje kroz veću gipkost, okretnost, pokretljivost, snagu i dobro raspoloženje, tokom čitave trudnoće. To povećava samopouzdanje, životnu energiju i optimizam trudnice, a to sve povoljno deluje na bebu.
Praktični rad kursa podrazumeva poštovanje  pravila  zagrevanja kao i pravilan izbor asana prema trimestrima trudnoće i individualnim mogućnostima trudnica. Dinamičke vežbe se izvode sinhronizovano sa disanjem, a glavni akcenat je na vežbama za karlicu, u stojećim asanama i  položajima klečanja, opuštanju vrata i glave, naprednim asanama (za trudnice koje su vežbale jogu pre trudnoće). Izučava se  uticaj trudnoće na krivine kičme, uticaj gravitacije na držanje tela kao i njeni povoljni efekti pri samom porođaju. Takođe, veoma važan deo joge vezan za trudnoću i predstojeći porođaj  je jačanje  mišića karličnog dna i polaznici imaju dovoljno vremena da se upoznaju i praktično savladaju  joga tehnike kojima se to  postiže. Neophodno je  poznavanje  svih  psiho-fizičkih  benefita  kao i kontraindikacija kod nekih rizičnih trudnoća, što je nemoguće bez poznavanja osnova  anatomije i fiziologije žene u trudnoći koje, polaznici stiču kroz programski utvrđen broj časova koje vodi  lekar- ginekolog kao saradnik škole. To ih osposobljava da rade sa ovom ciljnom grupom. Poznavanje različitih tehnika disanja (pranajama) u trudnoći, kao i njihovom primenom u toku samog porođaja, je od vitalnog značaja. Kao i na osnovnom kursu  za joga instruktore, važnost svesnosti produženog, dubokog i laganog jogičkog disanja u joga položajima i u fazama opuštanja između njih, je podjednako bitna i na ovom specijalizovanom kursu za rad sa trudnicama. 
Sledi upoznavanje sa  fiziološkim uzrocima promena na emotivnom planu, kao i načini otklanjanja svih napetosti i eventualnih strahova od porođaja putem tehnika joga relaksacije. Efekti relaksacije su ključ svesnog, intuitivnog i instinktivnog porođaja.

Tokom trajanja kursa, obrađivaće se tema prirodnog porođaja. Danas sve veći broj trudnica želi da kroz porođaj prođe što lakše i na prirodan način. 
Ta tema obuhvata  predavanja o porođajnim praksama  prisutnim  u našim porodilištima, a kao antiteza tome  govoriće se o prirodnom porođaju i njegovim benefitima. Danas se uviđa da akušerstvo koje se rutinski sprovodi u porodilištima ne poboljšava kvalitet normalnog porođaja. 

Žene treba da se podučavaju da u trudnoći, uz pomoć joge opuste svoje telo i um, kako bi dublje doživeli svoju trudnoću i oslobodile svoj materinski instikt. 
Joga je jedan od  načina da pojačamo, a ne da obeshrabrimo samopouzdanje žena i njihovu veru u sposobnost da budu majke.

Program kursa

 1. Joga u trudnoći ( upoznavanje sa koristima koje trudnice imaju kada praktikuju jogu u trudnoći  na fizičkom, mentalnom, emotivnom  planu kao i korist za predstojeći porođaj i materinstvo)
 2. Trudnoća ( promene na telu usled povećanja telesne težine, uvećanja stomaka –  uterusa usled rasta bebe, upoznavanje sa  promenama na emotivnom planu,  fiziološki uzroci tih promena)
 3. Anatomija ženskih polnih organa ( karlica – sastav, oblici, mišići), spoljašnji polni organi žene ( pudendum femininum), unutrašnji polni organi ( Vagina , uterus, ovarium mokraćni pribor ( vesica urinaria, urethra  feminine, ren)
 4. Fiziologija ženskih polnih organa ( menstruacioni ciklus, sazrevanje jajnih ćelija, ovulacija)
 5. Fiziologija trudnoće ( oplođenje, razvoj oplođenog jajeta, placenta, fetus,  fetalna cirkulacija)
 6. Pravilno disanje (mehanizmi uključeni u disanje, dijafragma, disanje i emocije,  upoznavanje sa različitim tehnikama disanja koje su korisne u trudnoći kao i primena u porođaju)
 7. Pravilno držanje tela ( uticaj trudnoće na krivine kičme, pravilno stajanje i hodanje u trudnoći, otkrivanje centra gravitacije, sedenje)
 8. Principi vežbanja asana u trudnoći ( neophodnost zagrevanja, podela asana i umeće  izbora asana, efekti pojedinih asana na neke mišiće sa posebnom pažnjom na grupe mišića koji su angažovani u porođaju,  primena  Mudri i Bandhi u trudnoći i posle porođaja,  pravilno povezivanje daha i pokreta,  poštovanje opuštanja nakon asana)
 9. Tehnika jogičke relaksacije – joga nidre ( primena u trudnoći i dobrobiti u fiziološkom porođaju, uticaj ovih tehnika na otklanjanje straha od porođaja)
 10. Porođaj ( predporođajni trudovi, faktori porođaja, porođajna doba, mehanizam porođaja, koristi  praktikovanja joge za tok porođaja)
 11. Vežbanje za porođaj ( prva faza, druga faza, izbor položaja i uticaj zemljine teže na tok i završetak porođaja)
 12. Asane posle porođaja ( kada početi, izbor asana i način vežbanja, joga za mame  i bebe)
 13. Rizične trudnoće i joga ( krvarenje u trudnoći, placenta praevia)

Praktični deo

 1. Asane – joga položaji prilagođeni za trudnice, umeće pravilnog izbora, korigovanje pojedinih asana prema mogućnostima  trudnice i starosti trudnoće
 2. Razvijanje svesti o pravilnom disanju
 3. Tehnike disanja – pranajame
 4. Vizualizacija
 5. Pratjahara – vežbanje pažnje
 6. Joga nidra – tehnika relaksacije