Kurs za obuku joga instruktora

16. novembra 2024. počinje osamnaesti po redu kurs za obuku joga instruktora u Vidya Yoga školi. Kurs će se održavati u dane vikenda (subotom i nedeljom) od 10 – 12h: praksa (asane, mudre i bandhe, tehnike disanja – pranajama, tehnike relaksacije – joga nidra) i od 13 – 15h: teorija.

Kurs traje 7 meseci.

Kurs nije za početnike. Potrebno je prethodno iskustvo u vežbanju joge, tako da se pre početka kursa vrši provera vašeg znanja na nekom od redovnih časova joge u Vidya Yoga školi.

Dodatne informacije kao i prijavljivanje za kurs, možete obaviti pozivanjem na brojeve: 063/84 64 027 ili 063/453 117, ili preko e-maila: vidyayogabgd@gmail.com

Za više informacija, pogledajte sajt, link: www.vidyayoga.net

Kurs za obuku joga instruktora 2024-2025
Kurs za obuku joga instruktora 2024–2025.

Vidya Yoga kurs za obuku joga instruktora je intenzivni sedmomesečni kurs, u toku kojeg polaznici stiču potrebno znanje i veštine, neophodne  da se prema važećim međunarodnim standardima postane joga instruktor.

Svako ko završi ovaj kurs, stiče pravo da postane član renomiranih joga asocijacija u svetu, kao što su Yoga Alliance (www.yogaalliance.org) i European Yoga Alliance (www.europeanyogaalliance.org).

Obuka iz oblasti  joga položaja – asana,  uvažava  sva pravila prethodnog zagrevanja, savlađivanje dinamičkih vežbi, koje se izvode sinhronizovano sa disanjem, stojećih položaja, kao i vežbi ravnoteže, primena pravila kontra položaja, tzv. pratikriya asana, koje treba da izbalansiraju efekte prethodne serije vežbi, i na kraju rad na klasičnim joga asanama. Polaznici stiču solidno znanje iz oblasti biomehanike i funkcionalne anatomije, kao i metodama razvoja antropomotoričkih sposobnosti, primenjeno u vežbanju joge.

Neophodno je poznavanje preventivnih i terapeutskih svojstava joga tehnika, kao i njihove kontraindikacije kod određenih zdravstvenih problema, što je nemoguće bez poznavanja osnova anatomije i fiziologije ljudskog tela, koje polaznici kursa stiču kroz programski utvrđen broj predavanja koje vodi lekar kao saradnik škole. To ih osposobljava da rade sa većinom ciljnih grupa.
Izučava se anatomija i fiziologija energetskih i drugih tananijih nivoa postojanja o kojima joga govori, kao što je sistem nadija – energetskih kanala i čakri – energetskih centara, kao i osnove ayurvede – indijske tradicionalne medicine.

Poznavanje tehnika disanja – pranajama, kao i njihovih efekata, je nešto što svaki joga instruktor treba da zna. Tu su uključene i tehnike kontrakcija dijafragmi i mišića – tzv. bandhe i mudre, koje polaznici kursa treba da savladaju. Ne samo na kursu za obuku joga instruktora, već i na našim redovnim časovima joge, vežbače stalno podsećamo koliko je važno biti svestan dubokog i laganog disanja, kako u fazi opuštanja između položaja, tako i tokom zadržavanja položaja.
Završnica svakog joga časa treba da bude joga relaksacija. Ako su joga položaji trebali da nas oslobode tenzija na nivou fizičkog tela (mišićnom i endokrinom), tehnike disanja na energetskom, onda nas joga relaksacija oslobađa tenzija na emotivnom i mentalnom planu. Ova praksa uključuje savlađivanje tehnike joga nidre, duboke jogičke relaksacije.

Međutim za joga instruktora nije dovoljno naučiti jogu i biti upoznat sa njenim efektima. To znanje i umeće treba znati i preneti. Zato se polaznici kursa upoznaju sa predmetom metodoligija podučavanja, koji treba da ih osposobi ne samo da pravilnim savetima i vođstvom, budu u stanju da svoje učenike dovedu do zadovoljavajuće psiho-fizičke kondicije koja se iskazuje u postizanju veće gibkosti tela, snage, stabilnosti i izdržljivosti,   ( što se povoljno odražava na psihičko stanje vežbača,  vraća im samopouzdanje, životnu radost i optimizam), već ih osposobljava da kreiraju pravilan i kreativan pristup prema svim vežbačima ( bez obzira na njihovu starosnu, kondicionu, socijalnu i religioznu strukturu i pripadnost). U zavisnosti od ciljne grupe, u stanju su da pravilno koncipiraju joga čas, tako da svi polaznici imaju koristi od njega, da saosećanjem, znanjem i iskustvom, efikasno ublažavaju i otklanjaju akutni stres kod svojih vežbača.

Teoretski deo predavanja se bavi fiziologijom, filozofijom i psihologijom joge. Taj predmet obuhvata predavanja o evoluciji i manifestacijama svesti u jogi, na koji način se implicitni svemir razotkriva i odvija ( kroz tzv. tatve) i koji su presudni faktori za njegovo pojavljivanje i postojanje u eksplicitnom redu. Polaznici imaju prilike da se upoznaju sa vedskom tradicijom i glavnim filozofskim pravcima u drevnoj Indiji, koja je svojevremeno tako snažno izvršila uticaj na čitavu helensku kulturu. Centralni predmet je psihologija joge, koja se zasniva na tumačenju dela ”Joga Sutre” ili ”Izreka o jogi”, čuvenog mudraca Patanđalija iz 2. veka n.e. koji opisuje kretanje svesti na njenom putu ka oslobođenju.

Joga je disciplina koja oplemenjuje i vitalizuje sve nivoe čovekovog postojanja. Telo smatra grubljom manifestacijom, odnosno kristalizacijom prethodno stvorene mentalne imaginacije Kosmičkog mislioca – Išvare i svojim tehnikama postepeno produhovljuje taj najgrublji nivo postojanja. Proces osvešćivanja se ne završava na telu, već ide dalje i obuhvata sve suptilnije nivoe našeg bića, od energetskog i mentalno – osećajnog, do psihičkog, postepeno ih dovodeći u skladan odnos.
I kako govori jedna stara izreka iz Upanišada: Telo su kočije, čula su konji,  čulni objekti su putevi, um su uzde, inteligencija je kočijaš, Sopstvo je putnik. Mudar čovek zna da je njegovo pravo ”Ja” – Sopstvo, samoispunjeno, kada je ujedinjeno sa telom, čulima i umom. To stanje jedinstva se i zove Joga. Biti sjedinjen sa samim Sobom, znači postići dinamičku harmoniju u sebi, što dovodi do unutrašnjeg spokojstva.

Kurs je namenjen i onima koji samo žele da prodube svoje znanje o jogi i nemaju aspiracija da se bave podučavanjem.
Uslovi za upis su najmanje dve godine iskustva redovnog vežbanja hatha joge, kao i prethodna provera znanja.

Uslovi koji su potrebni da bi postali sertifikovani joga instruktori, prema standardima Vidya Yoga škole, kao i međunarodnih joga asocijacija: Yoga Alliance i European Yoga Alliance.

Kurs treba da sadrži najmanje 200 časova, raspoređenih u sledeće tematske jedinice:

1.    Praktična disciplina – uključuje joga položaje ( asane), tehnike disanja ( pranajama), tehnike relaksacije i koncentracije, kao i druge tradicionalne tehnike joge.
2.    Metodologija podučavanja – obuhvata principe i pravila demonstracije, observacije, komunikacije, asistencije, instrukcije, opis različitih stilova, rad sa različitim kategorijama ljudi ( godine, psihofizička spremnost), rad u grupama, individualni rad. 
3.    Anatomija i fiziologija – uključuje anatomiju i fiziologiju ljudskog tela, kao i anatomiju i fiziologiju energetskog tela (energetski kanali i centri). Preventivne i terapeutske vrednosti joga tehnika.  
4.    Joga filozofija, zdrav način života i etika joga učitelja – uključuje izučavanje filozofije i  psihologije joge, način života i principe, kojih joga učitelj treba da se pridržava. 
5.    Praktikum – podrazumeva neophodnu praksu, koju studenti treba da prođu, kao demonstratori, asistenti i da samostalno vode čas, u prisustvu svog joga instruktora. 

Tokom sedmo-mesečne obuke polaznici kursa, na kraju svake odslušane tematske jedinice, polažu test  iz oblasti svakog predmeta. Potrebno je da pokažu preko 70 % znanja, u suprotnom naknadno ponovo bivaju testirani. Glavni deo ispita se sastoji od samostalno vođenog časa, na kojem studenti treba da pokažu svoje umeće ne samo u domenu pravilnog izvođenja joga položaja, već i korektno vođenog časa, što podrazumeva jasnoću i preciznost instrukcija, kontakt sa učenicima i td. Na kraju kursa predaju seminarski rad, na temu koji sami odaberu u dogovoru sa svojim mentorom.

Prilikom uručivanja sertifikata o završenom kursu za obuku joga instruktora Vidya Yoga škole, joga instruktori se svojim potpisom obavezuju da će se pridržavati kodeksa ponašanja, postavljenim od strane Vidya Yoga škole, a  koji su u skladu sa pravilima ponašanja joga instruktora, onako kako su to regulisale vodeće svetske joga asocijacijama čiji je ona član.

PRAVILA PONAŠANJA


Predgovor
Ova pravila ponašanja su pregled i deklaracija prihvatljivog, etičkog i profesionalnog ponašanja, sa kojima se svi Registrovani Joga Učitelji, slažu da će njihovo podučavanje i delatnost biti u skladu sa njima. Ova pravila ponašanja nisu postavljena da izmene pravila ponašanja drugih škola ili tradicija, već da služe kao osnova joga etike.

Pravila ponašanjaKao Registrovan Joga Učitelj – Vidya Yoga škole iz Beograda, slažem se da ću podržavati etičke ciljeve iznete u sledećim Pravilima Ponašanja:

1. Da ću čuvati integritet svoje vokacije, obavljajući svoj posao profesionalno i savesno.
2. Da ću biti svestan ograničenja u pogledu svog umeća i delokruga sposobnosti i tamo gde je to prikladno, predložiti studentima da potraže alternativne instrukcije, savet, tretman ili usmerenje.
3. Da ću stvarati i održavati sigurnost, čistoću i udobnost prostora namenjenog za vežbanje joge.
4. Da ću aktivno ohrabrivati očuvanje različitosti, poštovanjem koje ću iskazivati studentima, bez obzira na njihove godine života, fizička ograničenja, rasu, veru, pol, jezičku pripadnost, ili seksualnu orijentaciju.
5. Da ću poštovati prava, dostojanstvo i privatnost svih studenata.
6. Da ću izbegavati reči i aktivnosti koje čine seksualno uznemiravanje.
7. Da ću ostati veran tradicionalnim principima, onako kako su opisani u delu Joga Sutri, kao: Jama i Nijama.
8. Da ću se pridržavati državnih i nacionalnih pravnih normi, koje se tiču podučavanja joge i joga delatnosti.

Ime: …………………..
Datum: ………………
Potpis: ………………