Generacija 2018-2019.

Dana 22.06. su podeljeni sertifikati dvanaestoj generaciji instruktora Vidya Yoga škole.

Sledeći polaznici kursa su stekli sertifikat Vidya Yoga škole u ovom roku:

 1. Ana Nikolić
 2. Ana Nišić
 3. Anđela Janošević
 4. Andrea Sabo (Novi Sad)
 5. Anja Vujičić (Novi Sad)
 6. Dragana Baroš
 7. Dragana Vulević
 8. Dragica Tomić
 9. Dubravka Brković
 10. Jasna Radonjić
 11. Jelena Đoković (Čačak)
 12. Jovana Vidić
 13. Katarina Novaković (Leskovac)
 14. Katarina Šolaja
 15. Kristina Milovanović (Novi Sad)
 16. Ljiljana Milešević (Novi Sad)
 17. Ljiljana Petrošević Veličković
 18. Ljubica Ćoso
 19. Ljubica Dulić
 20. Ljubica Grozdanić
 21. Maja Jovanović
 1. Marija Antović
 2. Marija Marković
 3. Marija Negovanović (Obrenovac)
 4. Marija Žerjal
 5. Milena Modrić
 6. Milica Ćuk
 7. Miljana Jakovljević
 8. Mina Bajrami
 9. Nataša Stepić
 10. Nevena Janković
 11. Nevena Perić (Kragujevac)
 12. Olivera Martinović
 13. Ondina Cvetković (Novi Sad)
 14. Sandra Blešić (Ruma)
 15. Slavica Vilotijević
 16. Stanislava Jovanović
 17. Stefani Nikolić
 18. Tanja Tomić (Novi Sad)
 19. Tatjana Orlić
 20. Tatjana Stojić
 21. Vesna Keković (Novi Sad)
 22. Vladimira Drndarević

Nasmejana dvanaesta generacija instruktora Vidya Yoga škole.

Drage kolege, negovali ste tokom svih sedam meseci ‘’radost življenja’’, zato i jeste nasmejana generacija.

Neka vam mudre reči Josepha Campbella, budu vodilja u vašem životu i radu joga instruktora:

‘’Ljudi govore da je ono za čime traga svako od nas – smisao života. Ja ne verujem da je to ono što doista tražimo. Mislim da mi, u stvari, težimo doživljaju punoće življenja, tako da se ono što proživljavamo na čisto fizičkoj ravni zaori u našem najskrovitijem biću, našoj najdubljoj stvarnosti. Mi, zapravo, težimo tome da osetimo blaženstvo samog postojanja.

Mi smo toliko zaokupljeni ostvarivanjem materijalnih i socijalnih ciljeva, da zaboravljamo da se jedina istinska vrednost nalazi u nama: čista radost postojanja.’’

Džosef Kembel

Više forografija možete videti ovde.