Generacija 2009/2010

12. juna 2010. se završio kurs za obuku joga instruktora – generacija 2009–2010. 

Kurs za obuku joga instruktora sa uspehom su završili sledeći učenici:

 1. Aleksandra Matijašević
 2. Amila Lukić
 3. Ana Stevanović
 4. Anita Batričević
 5. Blaženka Janković Aksentijević
 6. Bojana Radovanović
 7. Danica Barbulj
 8. Danijela Ćopić
 9. Divna Miljković
 10. Dragana Spasić
 11. Dušica Milićević
 12. Gordana Marković
 13. Gordana Štefanović
 14. Ivana Grujić
 15. Jasna Gazivoda
 16. Jasmina Đorđević
 17. Jelena Kadenić
 18. Jelena Filipović
 19. Katarina Nikolić
 20. Ljiljana Tomić Markovinović
 21. Ljiljana Šabović
 22. Majda Medić
 23. Marija Milićević
 24. Martina Tripković
 25. Milena Ratković Sjauš
 1. Milica Šaćirović – Agni Devi
 2. Mladen Aksentijević
 3. Nataša Miloradović
 4. Nataša Nikolić
 5. Nataša Žikić
 6. Nebojša Sterđević
 7. Nenad Mišić Arđuna
 8. Nevena Budimir
 9. Nikolina Urošević
 10. Olivera Stojšić
 11. Sandra Radovanović
 12. Sanja Mirić
 13. Snežana Krupniković
 14. Sonja Plavšić
 15. Tamara Ratković
 16. Tanja Tadić
 17. Tatjana Radumilo
 18. Tijana Paunković
 19. Valentina Stojanović
 20. Vesna Bujošević
 21. Višnja Vukićević
 22. Vuk Zdinjak
 23. Zorana Matović
 24. Zorana Minčić

Više fotografija za obuku joga instruktora možete pogledati ovde

Poruka diplomcima generacije 2009/2010

Moj cilj i želja su bili da vas, u vremenski postavljenom roku što bolje obučim. Taj vremenski rok, odnosno predmeti koje ste odslušali i broj časova, su standardizovani u svetu i predstavljaju osnovu za rad u podučavanju joge.

Radili smo kako smo najbolje znali i mogli. Po mom mišljenju mnogo toga je učinjeno, ispredavano i demonstrirano na polju prenošenja jogičkog znanja u okviru utvrđenog vremena. 
Da je Šakti (kosmička energija) bila sa nama, svedoči i to što su se tokom samog kursa polaznicima otvarale mogućnosti da nastave samostalno da vode časove. Prema tome, nije se radilo samo o prenošenju znanja, informacije, (Šiva), već ih je pratila i energija (Šakti). Bez Nje, sve bi bilo akademski suvo i bez srca. Tako je bilo i na prošlim kursevima i to mi je drago. Voleo bih da to tako i ostane, jer sam onda siguran da ne samo da radim pravu stvar, kada je podučavanje joge u pitanju, već da to činim onako kako treba. Uvek se rukovodim sloganom da je istina iznad svake religije (Satyan Nasti Paro Dharmah). 

Tokom šesto mesečne prakse ste imali prilike da se upoznate, da na sebi iskusite program vežbanja Vidya Yoga škole. Isto tako ste imali mogućnost da se upoznate i sa drugim stilovima vežbanja, što je u programu ovog kursa. Akcenat, kao što ste videli jeste dat na vežbanju, ne zato što negiram duhovnu stranu joge, već sam svestan da upravo taj napor, koji se ulaže u nenasilno i redovno savlađivanje asana, podstiče duhovno izgrađivanje naše ličnosti. Setimo se kao je Riši Patanđali definisao Abhjasu, da je to sadhana (vežbanje), koje se: 1. redovno izvodi, 2. duži vremenski period (ceo život) i 3. sa uživanjem i blagonaklonošću (a ne na silu). 

Naš program je tako koncipiran da daje akcenat na osnaživanju dubokih leđnih i abdominalnih mišića i na vežbama ekstenzije, zatim dolaze na red  vežbe fleksije, vežbe za noge i prepone, inverzije, uvrtanja, dinamički položaji i stojeće asane. Čas traje 1čas 45 minuta do 2 časa, sa deseto minutnim opuštanjem na kraju časa. To je tako i na našim redovnim časovima joge. Većina vežbača, koji su došli iz drugih, ozbiljnih škola, u kojima se duh vežbanja održava, su nam posvedočili, kako im je upravo ovaj način vežbanja, pomogao da lakše savladaju neke asane u svom programu. 

Na jednom predavanju iz predmeta ’’Metodologija’’, sam vam kroz jednu interaktivnu priču prikazao kakva bi joga trebalo da bude i šta treba da činimo, odnosno ne činimo, kako bi ona bila ono što jeste. 

Ako se sećate, napravio sam sledeću tabelu:

ŠTA LJUDI DANAS MISLE O JOGI

POZITIVNO

Smiruje um 
Jača koncentraciju
Deluje preventivno i terapeutski
Daje elastičnost telu
Ubrzava metabolizam
Uči nas kako da pravilno dišemo

NEGATIVNO VIĐENJE

Sekta
Zaluđivanje
Hinduizam
To je samo za žene
Nije dinamično

Tom prilikom vam je postavljeno pitanje, da li i šta, kao budući ili sadašnji joga instruktor mogu da učinim, odnosno da ne činim, kako bi jogu predstavio na pravi način.
Kao što vidite, sve je vrlo jasno. Joga je stara preko 5.000 godina i prethodila je svim filozofskim školama, koje su kasnije prerasle u religije. Bila je dobra hinduistima, đainima, budistima, sufijima, hrišćanima i ateistima, prema tome niko nema prava da je svojata. 

Prvi sam u Srbiji krenuo da uvodim svetski postavljene standarde za obuku joga instruktora i nastojao sam da ukažem na razliku između hinduizma i joge. Na žalost najmanje razumevanja sam imao od svojih kolega. 
Videćete kako neke škole, kada organizuju joga seminare, su uvek do grla obučeni u narandžaste odeće ili bele i sl., ističući na taj način svoju pripadnost sistemu ili školi. Ne razumeju, ili ne žele da razumeju da joga ne treba, niti može biti obojena. 
Jednom mi je Carlos (predsednik Evropske Joga Alijanse), priznao, ono što mu se odmah na početku svidelo kada smo se upoznali, jeste majica koju sam na seminaru  nosio, na kojoj je diskretno bilo ispisano Marlboro classics. Svakako nije bila narandžasta. 

Iskustvo mi je pokazalo, da je najbolje da neko duže vreme pratite način vežbanja koji ste usvojili. Kada postanete dovoljno iskusni i vešti, ubacujte svoje elemente, do kojih ste došli ličnim iskustvom. Skrenuo sam vam pažnju na joga instruktore, koji, da bi svoje časove učinili zanimljivim, stalno menjaju vežbe, svaki čas im je drugačiji. To smo u Indiji zvali Kičari (obrok koji se sastoji iz svega i svačega). Takav stav odgovara prirodi Manasa – uma, ali nije u skladu sa strategijom vežbanja. Program treba da bude osmišljen. On mora da ima svoj cilj. 
U sklopu kursa ste slušali predmete kao što su funkcionalna anatomija, antropomotorika, i sl. čiji je cilj bio da se upoznate sa pravilima aktivnog opuštanja, zdravog i pametnog načina vežbanja, kako bi umanjili rizik od povređivanja usled nepravilnog vežbanja. U tradicionalnim jogičkim tekstovima se o tome ne govori, pa se koristimo saznanjima lekara, sportista i joga instruktora koji su shvatili važnost edukacije joga instruktora iz ove oblasti. 
Na red nezaobilazno dolazi disanje. Na ovom kursu ste shvatili neophodnost i nadam se osetili i usvojili pravilan način disanja. On ne samo što je nužan za efikasno vežbanje asana, već nas priprema za naprednije tehnike jogičkog disanja – pranajanam. U Vidya Yoga školi se poklanja velika pažnja ovom delu jogičke prakse. Pominjao sam velike majstore hatha i aštanga joge, koji ističu važnost svesnog, laganog i potpunog disanja dok se asane – joga položaji izvode i zadržavaju. Kada bi me neko pitao šta je joga? – jedan od odgovora bi mogao biti: ’’uvežbavanje svesnog, ujednačenog i produbljenog disanja u manje-više zahtevnim položajima tela’’, jer je ono toliko bitno, da mu treba dati primat u odnosu na asanu, ili barem podjednaku važnost. Voleo bih kada bi ovo stalno imali na umu, jer kao što se nezdrave navike teško menjaju, tako je i sa zdravim i korisnim. 
Poštujte pravilo Vinijasa krame – pravilo prethodnog zagrevanja pre nego što pristupite izvođenju klasičnih joga položaja i pravilnog koncipiranja joga časa. Ne zaboravite, da pogrešnim vežbanjem, bez prethodne pripreme, možete prouzrokovati mikro traume, koje se u tom trenutku ne primećuju, ali vremenom mogu rezultirati ozbiljnom povredom. Zatim uvažavanje i ne prenebregavanje činjenice da će vaši budući učenici uglavnom biti iz područja stresnog načina života i sa nezdravim navikama. Program treba prilagoditi njihovim mogućnostima i ne treba zaboraviti, da su tehnike joge veoma moćne u oslobađanju od stresa i nagomilanih otrova u telu. Svako preterivanje kod ovih ljudi, može biti kontra produktivno. 
Ne zaboravite pravilo Pratikrija Asane – pravilo kontra položaja. ’’svaki zahtevni položaj ekstenzije treba da bude izbalansiran, blagim, prirodnim položajem fleksije (i obrnuto), kako bi se njegovi efekti izbalansirali’’. Primer: Dhanurasana – balasana. Ono je veoma bitno, kao i kraće opuštanje između asana koje zadržavate (osim u slučaju neke Vinijase), kako bi dozvolili telu da u miru upije pozitivne efekte vežbanja. 

Ne pripadam učiteljima, koji svojataju svoje učenike. Moje najveće zadovoljstvo je u tome, da usvojeno znanje upotrebite za dobrobit svojih učenika. Rad sa ljudima nije lak, ali nam oni po nekada služe kao ogledalo naših nesavršenosti. U tome nam mudre reči Lao Ce-a, mogu poslužiti kao putokaz:

’’Kada sretneš dobrog čoveka, ugledaj se na njega,
Kada sretneš lošeg, preispitaj sebe’’.

Vaš učitelj
Dragan Lončar