Kurs meditacije

Kurs vodi joga ačarija Dragan Lončar – Swami Srividyananda

Kurs meditacije je za iskrene duhovne tragaoce, kojima je istina važnija od dogme.
“Satyan Nasti Paro Dharmah” – istina je iznad svake religije.
Sigurna duhovna praksa se zasniva na saosećanju – Karuna i mudrosti – Pradžna.  Jedno bez drugog ne idu.
Ovaj kurs nije za ljude koji su neiskreni prema sebi i drugima, koji nisu sposobni da praštaju i da vole.
Njih će sam život polako izvesti na duhovnu stazu.

Kurs se sastoji iz teoretskog i praktičnog dela.

Teoretski deo obuhvata izučavanje:

  1. Iša-Vasija Upanišade – najvažnijeg dela Vedanta filozofije.
  2. Joga Sutri – Riši Patanđalija – osnovno delo Radža Joge.
  3. Evolucije svesti prema Šakti Tantri (objašnjenje 36 Tatvi).
  4. Samkhja filozofije  (opis manifestacije Puruše i Prakriti kroz 24 Tatve).
  5. Mantra joge – teorije vibracija u jogi. Upoznavanje sa najvažnijim Vedskim i  Tantričkim mantrama.
  6. Holografske paradigme svesti i univerzuma.
  7. Neuro-fiziološke pozadine razvoja svesti.
  8. Filozofije Čanizma i Zen Budizma.
  9. Teorije i prakse metoda S.N.Lazareva.

Praktičan deo:

1.    Praksa Kundalini Krija Tantra Joge (čakra sadhana, kruženje svesti kroz mikro-kosmičku orbitu).
2.    Mantra joga: Đapa i Ađapa- đapa praksa.
        Upoznavanje i rad sa:
        Vedskim mantrama:  Gayatri, Maha Mritjun-Đaja mantre. Mantrom beskrajnog saosećanja Arja Avalokitešvare.
        Atma Sadhana mantrama.
        Surya mantrama.
3.    Atma sadhana meditacije, kao kruna Advaita Vedante i Tantre.
4.    Tatva Šudhi ritual – osvešćivanje nivriti ( ka prvobitnom izvoru) i pravriti ( od izvora ka imanentnoj kreaciji) puta u razvoju svesti ( marga).
5.    Praktičan rad po metodu S.N.Lazareva.

Polaznici kursa će dobiti sertifikat Vidya Yoga škole o prisustvu na kursu.

Kurs nije za osobe sa psihičkim problemima, pošto je ova praksa kontra indikovana u njihovom slučaju, kao i za početnike. Potrebno je prethodno iskustvo u vežbanju joge, jer je u praksi meditacije veoma važno pravilno držanje tela.

Om Tat Sat
ओम् तत् सत्