Kurs meditacije 2018–2019

Dana 06.03.2019. u Vidya Yoga školi podeljeni su sertifikati polaznicima kursa meditacije (u trajanju od 32 sata).

Sertifikati su dodeljeni sledećim polaznicima kursa:

 1. Aleksandra Kitanić
 2. Aleksandra Kovačević
 3. Aleksandar Milićević
 4. Aleksandar Kremenović
 5. Andrijana Seneši
 6. Biljana Nenadić
 7. Biljana Popović
 8. Bojana Borković
 9. Bojana Slijepčević
 10. Danijela Atlija
 11. Danijela Banović
 12. Divna Miljković Lukić
 13. Dragana Masnikosa
 14. Dragana Vulević
 15. Dragan Stojkić
 16. Dušica Božanić
 17. Goran Turudić
 18. Ivana Stanišić
 19. Ivana Lemajić
 20. Ivana Protić
 21. Jasmina Trijić
 22. Jana Popadić
 23. Jelena Jovanović
 24. Larisa Antonič
 25. Maja Roslavcev
 26. Margareta Ljubisavljević
 27. Marija Kračun
 28. Marijana Bošnjaković
 29. Marko Baroš
 30. Milica Gut
 31. Mirjana Sovrović
 32. Nada Milošević
 33. Nina Bogosavljev
 34. Olivera Marković
 35. Sandra Stivčević
 36. Svetlana Jovanović
 37. Tijana Knežević
 38. Vesna Marsenić
 39. Vladimir Gerga
 40. Vojislava Lopičić
 41. Zinaida Nenaglydkina