Kurs meditacije 2017

Dana 01.03.2017. u Vidya Yoga školi podeljeni su sertifikati polaznicima kursa meditacije (u trajanju od 32 sata).

Sertifikati su dodeljeni sledećim polaznicima kursa:

 1. Aleksandar Kosanović
 2. Ana Roslavcev
 3. Branka Nenadić
 4. Danijela Simić
 5. Gordana Bihelović
 6. Hristina Filipović
 7. Ivana Ignjatović
 8. Jan Šago
 9. Jelena Đorđević
 10. Katarina Šago
 11. Maja Skender
 12. Marija Kračun
 13. Nebojša Đorđević
 14. Saša Puiu
 15. Tamara Crnčević
 16. Tijana Ivković
 17. Višnja Vukićević