Dvanaesta generacija instruktora Vidya Yoga škole 2018-2019.