Dr. Sead Malićević – april 2014.

05. i 06. 04.2014. u okviru Vidya Yoga kursa za obuku joga instruktora, generacija 2013/2014, dr. sportske medicine, Sead Malićević (www.malicevic.rs) je polaznicima kursa održao predavanja iz funkcionalne anatomije.