Dr. Sead Malićević

 

Dana 21.05.2016 u okviru kursa za obuku joga instruktora, Dr.Sead Malićević – profesor na Višoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu, je polaznicima kursa održao predavanje iz kardiovaskularnog sistema, u okviru predavanja iz oblasti predmeta ‘’Funkcionalna anatomija i antropomotorika”.