Čista svesnost kao put do unutrašnjeg mira – Violeta Lazarević

Sažetak „Hiljadu sveća se može zapaliti samo jednom svećom a njen se život neće skratiti. Sreća se nikad ne smanjuje deljenjem“ Buddha Ako desetoro ljudi upitamo šta znači „živeti u sadašnjosti“, dobićemo deset različitih odgovora. Možda je to zbog toga što mnogi od nas uopšte nisu sigurni šta znači „živeti u sadašnjosti“ i kakve koristi…

Devet prepreka na putu joge – Blaženka Janković Aksentijević

Sažetak T.K.V. Desikachar sin i ucenik Sri Tirumalai Krishnamacharya, je istaknuti jogi, kome se pripisuje velika uloga u preporodu Hatha joge poslednjih decenija. U svojoj knjizi The Heart of Yoga: Developing a Personal Practice, pisao je i o smetnjama na koje nailazimo na putu joge uzimajuci Patandalijeve “Yoga sutre” kao osnovu za svoja razmatranja. Uocene…

Imaginacija smrti – Nada Dolić

Sažetak Da biste čitali ovaj tekst morate pokušati da budete ratnik sa moćnim oružjem koje je dostupno samo ljudskoj vrsti. Ovo oruže je “IMAGINACIJA” Imaginacija je ništa drugo do odlazak toliko duboko u verovanje da viđeno postaje stvarnost ,a tada je “imaginacija mnogo jača od znanja” Albert Einstein U duhovnom svetu koncept visoke stvarnosti ,prepoznate…

Jedinstvo suprotnosti Ega i Sopstva – Anja Marković

Sažetak “Napusti sve ideje o sebi, i jednostavno budi.” – Šri Nisargadata Maharađ “Žarke boje zaslepljuju okoGlasni zvuci zaglušuju uhoSnažni začini otupljuju ukusVelike žudnje vode na stranputicu.Stoga mudrac:Održava svoje jastvo, a ne “ja”On ide ka sebi i napušta vanjsko.” – Lao-Tse Ego. Ono što je u svima nama prisutno. Ono što možda priznajemo, a možda…