Mantra Om-Aum – Marija Senić

Sažetak Mantra OM/AUM Mantra OM ili AUM je najvažnija mantra u jogi. Prema tradiciji, svaka manifestacija dolazi od Iskonske vibracije koju simbolizuje mantra OM: svi materijalni objekti, sva živa bića uključujući i svakog od nas, sva spiritualna učenja uključujući jogu, svi jezici uključujući sanskrit, sve svete knjige uključujući Vede, sve. Sve polazi od Iskonske vibracije…

Nadum – Ivo Dolničar

Sažetak U Tantri, koncept Naduma je od suštinskog značaja i iako nisam lud za superlativima, ipak bih želeo da pronađem jedan da opišem nadum: čak „veličanstven“ ili „fantastičan“ne bi bio odgovarajući. Jer nadum se odnosi na autonomni mentalni nivo koji obuhvata i koji je viši od nekoliko individualnih podređenih umova. Više nego veličanstven, ovaj koncept…

Osnovno o jogi – Branislava Vajagić

Sažetak U početku, prema Indijskoj mitologiji, svet je sačinjavao nepregledni okean i nekoliko malih ostrva. U ovom premordijalnom moru, riba Matsya, plivala jeblizu obala jednog ostrva. Slučajno je čula razgovor Gospoda Šive i njegove saputnice Parvati. Tražeći uputstva za vežbanje Joge, Parvati je pitala: „Želim da dostignem jedinstvo s tobom. Ti si tako privlačan, toliko…

Samadhi – Rade Anđelković

Sažetak Šiva je simbol ultimativnog stanja postojanja/nepostojanja, pojavnog/nepojavnog. “Šiva je van atributa prakritija, van nada, bindu i kalaa ali takođe i van izvora iz kog oni potiču; večan i sveprisutan, nepromenljiv, nedostižan osim putem joge (unije).” (Šrimad Devi Bhagavatam). Nemoguće ga je spoznati ograničenim umom. Šivaisti se mole Šivi; Višnuisti, Višnu; Vedantisti, Brahmanu; Šaktisti i…

Sphota – spoznaja govora i konačnost značenja – Tijana Milanović

Sažetak Same po sebi, reči nisu stvarne, te nauka koja se bavi rečima jeste nauka koja se bavi jednim imaginarnim svetom. Međutim, naizgled paradoksalno, to ne znači da je imaginarni svet manje stvaran, odnosno da nema spoznajnu vrednost. Postojanje ne mora biti fizičko. Naprotiv, postojanje je pre svega mentalna kategorija – sve što se može…

Um upravlja telom – Nada Babić

Sažetak Jedan mladi britanski lekar je 1952. godine napravio grešku. To je bila greška koja će dr.Albertu Masonu doneti kratkotrajnu naučnu slavu. Mason je pokušao, da bradavice kod petnaestogodišnjeg dečaka, izleči hipnozom. On i drugi lekari uspešno su primenjivali hipnozu u lečenju bradavica, medjutim ovo je bio posebno tvrdokoran slučaj. Dečakova koža bila je toliko…

Yoga put samospoznaje – Maja Radojković

Sažetak Energija početka, energija stvaranja. Jedinstvo svega, sve u jednom sadržano, Jednost. Jednost, kao takva, kao ono sto jeste, izjavljuje svojim postojanjem:tišina, praznina, punoća, ne-pokretnost, gustina, svetlost, ljubav, lakoća, ispunjenost – Ja sam. U svakom sam srcu, u svakom trenutku prebivam u Tebi; činim sva tvoja tela, ispraćam svaki tvoj udah i izdah, boravim iza…