Vede i Upanišade – Gospava Karaklić

Sažetak PREGLED VEDSKE KNJIŽEVNOSTI Prema indijskoj verskoj predaji, Vede su priznate kao učenje drevnih mudraca, riši (rsih), čija je mudrost plod duhovnog vidjenja. Reč vedah (imenica muškog roda) izvedena je iz korena „vid“, koji je sačuvan i u našoj reči „videti“, a značenje je u sanskritu pretežno „znati“ (bliže slovenskom „videti“), jer je spoznaja u…

Upanišade – Kristina Matić

Sažetak KRAĆE I KASNIJE UPANIŠADE Začeci najstarijih upanišada – Brihad-aranjaka-upanišada, Čandogja-upanišada, Kaušitaki-upanišada, Aitareja-upanišada i Kena-upanišada – nastali pre više od 3 hiljade godina. Upanišadski mudraci su bili inicijatori onog što će postati ideološka revolucija. Oni su uveli veda ritual u obliku intenzivne meditacije i unutrašnje obožavanje kao glavnom sredstvu za sticanje transcendentalnog znanja. Upanišadski mudraci…

Upanišade – Marija Milićević

Sažetak Aranjake Aranjake, ili „učenja iz šume“, koja su po svojoj prirodi veoma slična Brahmanama, su zamišljene kao ritualne „knjige“ za ortodoksnog brahmina koji se povukao u šumu (aranju) radi samačkog života, posvećen životu sa tihom kontemplacijom i ritualima misticizma. Ti stanovnici šuma – koji će se kasnije zvati vanaprašte – su prvi korak u…

Sanskritska literatura – Anka Marjanović

Sažetak Sanskrit literatura se može klasifikovati u šest ortodoksnih i četiri sekularna poglavlja. Šest ortodoksnih poglavlja formiraju autoritativne Hindu zapise. Četiri sekularna poglavlja predstavljaju kasniju razvojnu fazu u klasičnoj Sanskrit literaturi. Šest zapisa su: (i) Sruti, (ii) Smriti, (iii) Itihasas, (iv) Puranas, (v) Agamas i (vi) Darsanas. Četiri sekularna zapisa su: (i) Subhashitas, (ii) Kavyas,…

Dublje značenje i simbolika Bhagavad Gite – Biljana Mohan

Sažetak Bhagavad Gita (bhagavad = milostivi, gita = pesma, ep, božanska pesma) je drevno pesničko delo nepoznatog autora iz vedskog perioda koje opisuje razgovor Svevišnjeg Krišne i ratnika Ardžune na bojnom polju Kurukšetra. Bhagavad Gita je istinski okean mudrosti. U ovom tekstu akcenat je na dubljem značenju i simbolici Bhagavad Gite na osnovu tekstova dva…