Svara joga – nauka o kosmičkom ritmu

Kažu da se čovek rađa i umire sam. Međutim, to nije tačno. Čovek se rađa s udahom i napušta telo s izdahom. Dah je saputnik naše duše. Disanje je prema tome, više od širenja i skupljanja pluća. Iza svakog daha stoji određena kodirana poruka.

Ako malo bolje osmotrite svoje disanje i pratite vazduh kako protiče kroz vaše nozdrve, primetićete da se disanje tokom dužeg vremena odvija aktivnije samo kroz jednu nozdrvu, mada izgleda da dah podjednako struji kroz obe nozdrve. Nakon nekog vremena prohodnost jedne nozdrve se ograničava a druga nozdrva se otvara. Aktivnost nozdrva se smenjuje svakih sat ili sat i dvadeset minuta. Ovaj ritam reguliše sve psihološke i fiziološke procese čoveka. Ako se on naruši, to je znak da u telu nešto ne funkcioniše kako treba. Naizmeničan ritam kretanja vazduha kroz nozdrve nije slučajan. On je zasnovan na energetskim ritmovima tela i aktivnostima moždanih hemisfera. Jedna Svara teče kroz levu nozdrvu, druga kroz desnu a treća kroz obe podjednako.

Fiziologija joge razlikuje tri glavna energetska kanala. Prvi je Ida – njegova temporalna aktivnost iskazuje se kroz otvorenost leve nozdrve, drugi je Pingala – njegova aktivnost iskazuje se kroz otvorenost desne nozdrve a treći je Sušumna – aktivan je kada su obe nozdrve podjednako otvorene. Ida energetski tok (nadi) zove se i Mesečev kanal – odnosi se na Um (Ćita) – (mentalno-emotivne aktivnosti), Pingala – poznat i kao Sunčev tok, predstavlja životnu snagu (prana) i Sušumna – u ljudskom telu korespondira sa kičmenim stubom, odnosi se na Dušu (Atma). Ćita upravlja nervima čulnih organa (gjanindrija), kao što su oči, uši, nos, jezik i koža. Prana upravlja akcionim organima (karmaindrija), šake, stopala, govor, reproduktivni i urinarno-ekskretorni organi. Atma – duša je tihi unutrašnji svedok koji sve to nadgleda.

Otvorena leva nozdrva ukazuje na to da je mentalna energija dominantna, a pranična slaba. Kada je desna nozdrva prohodna, pranična moć je snažnija, a mentalna slaba. Kada su obe nozdrve podjednako prohodne znači da je spiritualna energija na snazi. Ida koja je povezana sa desnom i Pingala sa levom hemisferom mozga, ukrštaju se. Desna hemisfera mozga obrađuje informacije na difuzan i sveobuhvatan način. Stimuliše kreativnost i umetničke talente. Leva hemisfera, koja je povezana sa Pingalom obrađuje informacije linearno i logički. Neurolozi su otkrili ritam u aktivnosti moždanih hemisfera. Svaka hemisfera aktivna je od 60 do 90 minuta.

Kada se jedan ciklus završi, dolazi do prenosa energije kroz tanku membranu, koja se zove corpus calosum, koja sprovodi energiju iz jedne hemisfere mozga u drugu i to traje 1-4 minute. Takođe je potvrđeno da moždane hemisfere kontrolišu disanje kroz levu i desnu nozdrvu. Stari tantrički tekst koji opisuje predmet Svara joge – Šiva Svarodaja, daje sledeći opis: aktivni nadi (energetski tok) teče dva i po ghatija (60 minuta), nakon toga je aktivna Sušumna, 1-4 minuta, zatim počinje da dominira sledeći nadi. Kada je leva nozdrva aktivna, tj. prohodna, to ukazuje na aktivnost desne moždane hemisfere, a kada je desna nozdrva otvorena, onda je aktivna leva hemisfera mozga.

Dah koji protiče kroz levu ili desnu nozdrvu, treba da teče po sistematičnom redosledu u skladu sa kretanjem sunca i meseca. Tačno se zna kada koja nozdrva treba da bude otvorena u trenutku izlaska sunca u određenoj fazi meseca (tithi), i to se smenjuje na svaka tri dana. Ako taj ritam nije prisutan u telu, to ukazuje na izvestan energetski disbalans. Postoji tabela po kojoj možemo proveravati da li se naš ciklus disanja poklapa sa kosmičkim. Pingala nadi je muški princip, topao, aktivan, dinamičan, Jang. Odgovara simpatičkom nervnom sistemu. Ida nadi je hladan, ženski, pasivan, receptivan, Jin i odgovara parasimpatičkom nervnom sistemu.

U zavisnosti od toga koja je nozdrva aktivna, Svara joga savetuje i odgovarajuće dnevne aktivnosti:

– Kada je aktivna Ida (leva nozdrva prohodna), najbolje je obavljati sledeće aktivnosti:

 • pijenje vode i mokrenje,
 • ustajanje iz kreveta,
 • miran i staložen posao koji zahteva mentalnu aktivnost,
 • pomaganje drugima,
 • izglađivanje nesporazuma,
 • religiozni obredi, ponavljanje mantre,
 • duže putovanje,
 • pevanje, sviranje, komponovanje ili slušanje muzike,
 • za žene – vreme za seksualne odnose.

– Kada je aktivna Pingala (desna nozdrva otvorena) sledeće aktivnosti su povoljne:

 • fizički poslovi,
 • uzimanje hrane,
 • rizični poduhvati,
 • intelektualni napori,
 • trgovina,
 • kraća putovanja,
 • suprotstavljanje mišljenja,
 • za muškarce – vreme za seksualne kontakte.

Kada se dah slobodno i podjednako kreće kroz obe nozdrve (kada je aktivna Sušumna), um je povučen iz spoljašnjeg sveta i ima tenedenciju da se uvuče u dublje slojeve svesti.

Taj period (trajanja od 1 do 4 min), nepovoljan je za sve aktivnosti, osim za duhovni rad. Ova Svara aktivna je u trenutku smrti. Primećeno je da kada je jedna nozdrva neprestano otvorena duže od tri dana uzastopno predstoji fizička, mentalna ili emotivna kriza. Mnogi poremećaji kao što su nadutost, dijareja, loše varenje, dispepsija, disajni poremećaji i impotencija, povezani su sa neumerenim tokom Ide (leve nozdrve). Hipertenzija, višak kiseline ili čir, posledica su ekscesivne aktivnosti Pingale (desne nozdrve). Pre pojave bolesti narušava se ritam toka Svara i treba nešto preduzeti kako bi se on donekle uravnotežio. Na primer, kada astmatičari osete da će dobiti napad, mogu blokirati aktivnu nozdrvu kako bi sprečili ili ublažili njegovu žestinu. To isto važi i za glavobolju. Vatom zatvorite aktivnu nozdrvu i desetak minuta dišite samo kroz drugu slabije prohodnu. Možete i prstom blokirati aktivnu nozdrvu i lagano, ujednačeno disati samo kroz neaktivnu. Kada legnete na desnu stranu, primetićete da vam se nakon kraćeg vremena otvara leva nozdrva, i obrnuto.

Ako imate visoku temperaturu, preporučljivo je ležati na desnoj strani, kako bi se aktivirala Ida – hladna struja (leva nozdrva) i obrnuto, ako osećate hladnoću u telu, lezite na levu stranu, kako bi se otvorila desna nozdrva i tako aktivirao topli tok – Pingala nadi. Preporučljivo je spavati na levoj strani, kako biste u toku noći, koja je po prirodi Jin – Ida, izbalansirali njen uticaj podsticanjem toka Pingala – Jang. Jedno istraživanje u kojem je učestvovalo 48 osoba koje pate od problema sa želudcem pokazalo je da dve trećine njih spava na desnoj strani. S kontrolnom gupom od sedam zdravih osoba obavljen je eksperiment – savetovano im je da spavaju samo na desnoj strani. Nakon nedelju dana kod svih su se pojavili znaci slabog varenja. Simptomi su nestali kada su ponovo počeli da spavaju na levoj strani.

Šiva Svarodaja – tantrički tekst koji opisuje Svara jogu, obiluje interesantnim, praktičnim pravilima i uputstvima:

 • Ako želite da vam dan bude uspešan, nakon buđenja odredite aktivnu Svaru i rukom koja odgovara aktivnoj Svari dodirnite stranu lica i nozdrvu koja je prohodna.
 • Ustanite iz kreveta nogom koja odgovara aktivnoj nozdrvi i spustite je na pod. Ako je aktivna Pingala (otvorena desna nozdrva), zakoračite desnim stopalom prema istoku ili severu. U slučaju da je aktivna Ida (otvorena leva nozdrva), zakoračite prvo levom nogom i to u pravcu zapada ili juga. (Verovatno odatle potiče izraz “ustati na levu nogu”).
 • Kada krenete na putovanje, pre nego što napustite kuću, zakoračite preko praga nogom koja odgovara strani aktivne Svare (otvorene nozdrve).
 • Ako želite da izgladite konflikt s nekom osobom, krenite ka njoj nogom koja odgovara strani aktivne nozdrve, ali u toku komunikacije držite osobu na strani vaše zatvorene nozdrve. – Kada primate ili nudite nešto, neka to bude rukom koja odgovara strani aktivne nozdrve.
 • U toku ljubavnog odnosa, kod muškarca treba da bude otvorena desna, a kod žene leva nozdrva.
 • Ako želite da dobijete muško dete, muškarac treba da leži na levoj strani u toku odnosa. Interesantno da je to verovanje zadržano kod nas u narodu, setimo se serije o Vuku Karadžiću, kada ga je otac pitao da li je ležao na levoj strani dok je bio sa ženom, da bi dobio sina.
 • Žensko dete može se očekivati ako muškarac u toku odnosa leži na desnoj strani – Itd.

Šiva Svarodaja obiluje pravilima koja se ne odnose samo na duhovne već i na mnoge druge sfere života. Svara joga ukazuje na još jednu veoma važnu stvar – dužinu izdahnutog vazduha. Cilj je da dužina vazduha koji izdišemo bude što kraća. Jogiji su utvrdili dužinu izdahnutog vazduha za svaku aktivnost koju obavljamo, uzimajući u obzir godine starosti, težinu, visinu i sl. Kaže se da osoba slabije konstitucije projektuje izdah na veću udaljenost. Ako dužina vašeg izdaha dok ležite prelazi 8 inča (jedan inč je 2,54 cm), to je siguran znak da gubite veliku količinu energije. Što je manja dužina izdahnutog vazduha, više energije – Prane se zadržava u telu.

Napominjemo da se u jogi udiše i izdiše kroz nos. Interesantno je da je do ovog otkrića došao i ruski lekar dr Butejko, koji je pomogao mnogim ljudima obolelim od astme, kada je zvanična medicina bila nemoćna. Njegov metod lečenja primenjuje se na klinikama u Rusiji, zapadnoj Evropi i Australiji. Genadij Petrovič Malahov opisuje rad dr Butejka u jednoj od svojih knjiga (mogu se naći i u našim knjižarama). Svara jogu opisuju samo dva stara teksta: pomenuti Shiva Swarodaya napisan na sanskritu i Swara Chintamani, na tamilskom jeziku. Oba teksta su prevedena i dati su komentari na engleskom jeziku.

Svara Joga obiluje i opširnim objašnjenjima o tzv. Tatvama – kosmičkim elementima koji se u toku dana vremenski smenjuju po svojoj aktivnosti, a u zavisnosti od dominantne Svare daju određena tumačenja pa čak i predikcije. Ovo je samo informativni deo o drevnoj nauci koju u novije vreme otkrivaju i potvrđuju neurolozi.

Dragan Lončar
učitelj joge