Joga i globalna ekonomska kriza u svetu


Globalna ekonomska kriza, zahteva globalni prilaz u rešavanju njenih problema. Joga svakom problemu pristupa na dva načina:

  1. jedan je somatsko psihički, gde polazi od tela i tu su uključene tehnike kao što su joga položaji- asane i tehnike disanja – pranajama.
  2. drugi je psihosomatski, i tu su uključene vežbe opuštanja, meditacije i najvažnija je takozvana joga uviđanja – gjana joga.

Nema sumnje da je joga svojim tehnikama u stanju da nam život učini prijatnijim. Njeni anti-stresni efekti su zadnjih tridesetak godina poznati na Zapadu, koji je najviše zaslužan za njenu tako veliku popularnost. Pomoću asana smo u stanju da otklonimo stres i tenziju nagomilanu u telu. Bez obzira da li se radi o realnom ili anticipiranom stresu, on u svojoj pozadini u organizmu, ima istu fiziologiju dešavanja. Pravilnim, svesnim, izvođenjem položaja, sa kontinuiranom pažnjom na poseban način disanja ( lagan, dubok, produžen, što sporiji), i sa zadržavanjem u položaju, uspevamo da jadne od nagomilanog adrenalina zgrčene i bolne mišiće oslobađamo tenzije. Povećana cirkulacija u telu, ne samo da revitalizira pojedine organe i mišiće, već odnosi sve nagomilane nečistoće, otrove, kao nusprodukte metabolizma. Tehnike disanja vitaliziraju pluća, pospešuju razmenu gasova, obogaćuju krv, a samim tim i svaku ćeliju u organizmu. Ako je neko introvertan, odsutan, plašljiv, sklon lakom razočarenju, nema poverenja u sebe, pesimista i sklon nezadovoljstvu, postoje tehnike disanja koje će mu pomoći da pojača svoju aktivnu, ekstrovertnu stranu ličnosti, uneće u njegov sistem više energije i samopouzdanja. Obrnuto, ekstatične, ektrovertne i agresivne ličnosti, će određenim tehnikama jogičkog disanja, tu svoju nekontrolisanu energiju kanalisati i uravnotežiti smirujućim tehnikama. Tehnike relaksacije idu još dublje i u stanju su da intervenišu na podsvesnom nivou, oslobađajući komrpimovani stres i tenzije, nastalih kao posledica neadekvatnog odgovora na stresne situacije u životu. Jednostavno pomoću joge mi vremenom postajemo bolji.

Međutim to danas nije dovoljno. Danas je situacija takva da zahteva daleko veću i bržu promenu u nama. Po mom mišljenju, bez gore pomenute joge uviđanja, ili gjana joge, na koju se nadovezuju i druge vrste joge, kao prirodan sled, koji prati svaku spoznaju, teško da ćemo biti u stanju da nešto promenimo. Sposobnost razlučivanja bitnog od nebitnog, istinitog od lažnog, večnog od prolaznog, čistog od prljavog, suštinu od forme- je put gjana joge.

Drugim rečima prepoznavanje svoje prave prirode je njen glavni zadatak. Kada se to desi mi smo zadovoljni onim što imamo i što nam život pruža i činimo sve kako bi mir koji je ovladao nama zadržimo, nevoljno ga menjajući za svaku primamljivost spoljašnjih draži.

Da se vratimo našoj krizi. Danas najpametniji ekonomski stratezi nemaju ekonomsko rešenje za izlazak iz krize. Pohlepa i zaslepljenost moći, koju je preko noći steknuto bogatstvo proizvelo, kreatori svetske politike nisu očekivali, ili postoje slutnje da su ga čak i namerno proizveli. Vezano za celu ovu priču vredno je čuti Dejvid Ajka (www.davidicke.com) ili Alex Johnes: (www.infowars.com) . U svakom slučaju kvalitet svesti ljudi sve više zaostaje za moći koju su stvorili. Ona je danas sposobna da čitavu civilizaciju i planetu dovede do istrebljenja i uništenja.

Ljudi ne prepoznaju da smo deo jedne Jedinstvene Celine. Danas o tome sve veći broj kvantnih fizičara govori. Celina se zato potrudila, da poput veštog hirurga napravi rez baš tamo gde treba. Svi se slažu sa tim da treba nešto sasvim novo i radikalnije preduzeti, kako bi ovu krizu prošli. Svesni su da kako u našem narodu kažu: “presipanje iz šupljeg u prazno”, ne vodi ničemu. Zato se sve više evropski ekonomski stručnjaci suprotstavljaju američkoj strategiji upumpavanja kapitala u privredne grane i gigante, koje su na rubu bankrotstva. Svi još uvek pipaju u mraku. Polako, neće trebati još dugo da se međunarodni stratezi i kreatori politike osveste i progledaju. Mada je već sada, onom ko je dublje u stanju da procenjuje situaciju, jasno, da je jedini način da se izađe iz krize, promena načina razmišljanja, životne filozofije, veće upućivanje jednih na druge, solidarnost, nesebičnost, drugim rečima vraćanje na osnovne i davno zaboravljene ljudske vrednosti. Forma nam je bila važnija od suštine. Sada kada se forma skoro raspala i kada je nikakva infuzija ne može povratiti, polako prepoznajemo suštinu koja iza svega stoji.

Joga filozofija polazi od jedinstva makro (Celine) i mikro (čovek sa njegovim ograničenim shvatanjem) kosmosa. Priča o palom anđelu, koji se odmetnuo od Boga (Celine), jer je smatrao da svet koji je Bog stvorio nija savršen, je u jogi uvek bila poznata, samo je saopštavana na daleko ezoternijiji način. Ćelija u organizmu koja počne da vodi svoju politiku i otrgne se od celine, postaje kancerogena.

Na svojim predavanjima koja se tiču predmeta “Psihologija joge”, ne propuštam a da ne pomenem reči poznatog psihijatra Viktora Frankla: “Čovek stalno nesto trazi od života, a nikako da se zapita, šta život traži od njega”.

Ako se čovek ne menja dobrovoljno, moraće to da čini prinudno. Ono što nam se na globalnom planu dešava prinudna je mera Celine, ali ne sa ciljem da nas uništi, kazni ili tome slično, već da nam pomogne da u sebi pronađemo pravo utočište.

Dragan Lončar – Učitelj joge