Joga Nidra – jogička tehnika duboke relaksacije

Joga Nidra  je tehnika progresivne relaksacije, koju je kreirao poznati jogi, Svami Satjananda i predstavlja sintezu drevne mudrosti joge i savremenih naučnih saznanja iz domena neuropsihologije.

On je razvio integralni sistem duboke jogičke relaksacije, koji se kroz praksu pokazao, kao veoma delotvoran u prevenciji i redukciji stresa sa fizičkog, emotivnog i mentalnog nivoa postojanja.
Tehnika je jednostavna i zasniva se na receptivnoj svesnosti, a ne na koncentraciji. Cilj je da se vežbač uvede u tzv. hipnagogno stanje svesti, pozntao još i kao alfa stanje, a zatim se kreće u dublji rad sa emocijama i simbolima.

Dok mirno i opušteno ležite na leđima, slušate instrukcije joga učitelja, koji vas vodi kroz vežbu u trajanju od 20-30 minuta.

Prvo se progresivno opuštaju pojedini delovi tela i to u određenom redosledu. U ovom delu vežbanja dolazi do opuštanja i pročišćavanja nervnih, senzornih i motornih puteva. Redosled opuštanja pojedinih delova tela je determinisan rasporedom centara u kori velikog mozga, koji ih inervišu. Ta neuronska mapa tela se zove Homunkulus ( čovečuljak). Kada bi ga slikovito predstavili, izgledao bi ovako:

Joga-Nidra-–-jogicka-tehnika-duboke-relaksacije

Zatim se od vežbača traži da doživljava dihotomna osećanja, kao što su težina – lakoća, toplota – hladnoća, zadovoljstvo – patnja, zadržavajući se samo onoliko koliko je potrebno na svakom od njih. Ovim se održava opušteno i svesno svedočenje konfliktnih i opozitnih emotivnih reakcija. Vremenom se takav unutrašnji stav prenosi i na svakodnevne životne situacije i mi postajemo zrelije ličnosti, jer se u nama javlja neprijanjajući pogled na život.

Poslednji deo vežbanja se sastoji iz vizualizacije simbola, odnosno arhetipova. Ovde se vežbač već dovoljno opustio i dublja područja uma su mu dostupnija. Na ovom nivou se komunikacija sa podsvesnim obavlja putem slika, boja, unutrašnjih zvukova, jer to je jezik podsvesnog uma. Jedan simbol nosi u sebi poruku i mudrost, koju stotine i stotine reči ne bi mogle opisati. Ovde su iskustva kondenzovana u formi slika, čijom vizualizacijom oživljavamo svoja iskustva i potisnute impresije. One nam služe kao katalizator unutrašnjeg buđenja. Podsvesni i nesvesni utisci se oslobađaju, kako bi se integrisali u svesti. Aspirantu se spolja menja život, kao posledica unutrašnjeg oslobađanja. Duboki unutrašnji svet podsvesnog nam postaje bliži, jer se na ovaj način premošćuje praznina svesti između budnog stanja i nesvesnog.

Rad sa simbolima je veoma praktičan i može nam pomoći ne samo u restruktuiranju celokupne ličnosti, već i boljem upoznavanju naših unutrašnjih potencijala. Praktičnost njihove primene se iskazuje i u mogućnosti korekcije mnogih životnih prepreka i svesnom usmeravanju toka života u skladu sa energijom naše namere. U nastavku su neki od njih.

Žuti kvadrat ili kocka, predstavlja element Zemlju, sa svim svojim atributima: stabilnosti, plodnosti, sigurnoj realizaciji zamišljenog projekta, pogotovo onih  koji zahtevaju dugoročnije planiranje, mentalnoj stabilizaciji – ’’prizemljenju’’, i sl. Vizualizacija namere uz upotrebu ovog simbola, efikasnije pokreće unutrašnje energije u pravcu realizacije.


Drugi simbol je recimo, jarko crveni obrnuti trougao, sa sjajnom tačkom u sredini, koji simboliše kreativnu energiju, ženski princip – Šakti. Ako vam nedostaje životne energije, ako ste umrtvljeni i bezvoljni, smirite se i utihnite za trenutak, prijatno zavaljeni u fotelji i polako, bez napora krenite da vizualizirate ovaj simbol. Neka on prekrije čitavo vaše vidno polje i, ne zaboravite, slobodno budite kreativni. Možete zamišljati, kako ga crtate i bojite na velikoj tabli, ili ga držite sa obe ruke ispred sebe, ili plivate u bazenu trougaone osnove, koji je ispunjen kreativnom, svežom, jarko crvenom bojom, približavajući se ka svetlu koje isijava iz njegovog središta.

Simbol zlatnog jajeta, na primer, je isceljujući simbol i za dušu i za telo. Jaje, kao geometrijska figura je savršeni kosmički oblik, kojem nemate šta, niti da oduzmete, niti da dodate. Slobodno vizualizirajte obično jaje i zamišljajte da je od zlata i to u potpunosti, a ne da je samo pozlaćeno. Možete vizualizirati da ga držite u rukama, ili da levitira ispred vas, polako se okrećući oko svoje vertikalne ose. Vizualizacija geometrijskih predmeta, koji su trodimenzionalni, zahteva veće umeće od zamišljanja dvodimenzionalno predstavljenih simbola. Zlatno jaje je inače simbol našeg unutrašnjeg Sopstva i iskustva koja vam daje, prilikom rada sa njim su ispunjavajuća i duboka.

Snežno beli mesečev srp, je simbol elementa Vode, a to su emocije. Zamišljajući taj, smirujući i osvežavajući simbol, smirujemo ustalasane emocije i rastrzan um.


Jedan od značajnijih simbola je heksagram, dva ukrštena jednakostranična trougla, svetlo plavih stranica. Trougao vrhom okrenut prema dole, predstavlja ženski, a sa vrhom prema gore- muški princip. Ženski princip je – prostor, energija, muški – vreme, svest. Cilj svake duhovne prakse je da se prostor i vreme sažmu u jednu tačku, kako bi se vratili svom pra izvoru. Zamišljanjem ovog simbola, sa tačkom u sredini, usklađujemo energije u nama, integrišući ih sa svešću u našem srcu.

Beli lotosov cvet je simbol duhovnog otvaranja i čistoće duše. Sa dna mulja se uspinje prema suncu i na mirnoj površini vode ( uma), se rascvetava.

Duga na nebu je, prema verovanju Tibetanskih budista, simbol prolaznosti svih stvari, bez obzira na njihovu lepotu i privlačnost, za koje se duh a zatim i duša vezuju. Često se pojavljivala u trenutku kada su velike Lame napuštale telo.

Beskrajno zvezdano nebo nas asocira na večnost postojanja i ništavnost svoje individualnosti i svih mogućih  problema sa kojima se suočavamo, kada ih suprotstavimo beskrajnom i večnom postojanju. Setimo se reakcije Pjera Bjezuhova, nakon njegove kontemplacije na nebo puno zvezda, u romanu ’’Rat i Mir’’, kada mu je francuski vojnik zapretio da će ga ubiti ako ne krene za kolonom ruskih zarobljenika.

Kada postignemo mir u sebi, sve nam je dobro i potaman. Stres se kao neka kocka leda rastače u prisustvu ovog simbola.  Ako želite da uskladite odnose sa svojim partnerom, zamišlajte, kako se držite za ruke, razmenjujući sva prijatna i uzvišena osećanja, dok se nalazite u njemu.
Svaki vežbač je priča za sebe, sa svojom određenom istorijom problema. Joga instruktor može u skladu sa tim, izabrati odgovarajuće simbole, koji će biti najefikasniji u oslobađanju vežbača od njegovih unutrašnjih tenzija.

Joga nidra je našla svoju primenu u sledećim područjima:
•    rastu saznanja i kreativnosti.
•    povećanoj otponosti prema stresu.
•    transformaciji ličnosti.
•    psihološkoj pripremi sportista.
•    poboljšanju memorije: efikasnije absorbovanje informacija i njihovo kasnije reprodukovanje.
•    terapijskoj primeni – isceljivanje putem vizualizacije i pozitivnih afirmacija.

Dovoljno je odvojiti dnevno tih dvadesetak minuta.

Dragan Lončar – Učitelj joge