Lama Luiđi – oktobar 2008.

18. i 19. oktobra 2008. u Vidya Yoga školi u Beogradu, je održan seminar o Šine meditaciji ( Šamatha na sanskritu). Seminar je držao Lama Luiđi iz Karma Kagju centra u Breši – Italija. ( lamaluigi@libero.it )

Karma Kađu tradicija

“Milarepa, tvoja Linija je poput rečne struje – teći će dugo i daleko.”
Padampa Sangđe

Karma Kađu je jedna od četiri glavne škole tibetanskog budizma. Kao linija direktne usmene transmisije, prevashodno je usmerena na meditaciju i kroz interakciju sa kvalifikovanim učiteljem može dovesti do pune spoznaje prirode uma. Karma Kađu linija je transmisija Mahamudre, učenja koje omogućava dostizanje prosvetljenja u toku jednog života.

Ova učenja potiču od Bude Šakjamunija. Ovo živo iskustvo je u Indiji prenošeno punih 1500 godina, dovodeći mnoge do prosvetljenja. U to vreme je Tilopa (988 – 1069) bio, možda i jedini, nosilac svih Mahamudra Linija. Naropa (1016 – 1100) i njegov učenik Marpa (1012 – 1097) su preneli Liniju na Himalaje. Transmisiju dalje nastavljaju najpoznatiji tibetanski jogi Milarepa (1052-1135) i njegov glavni učenik – monah Gampopa (1079 – 1153). Gampopa, potom, prenosi učenja prvom Đalva Karmapi čije su uzastopne inkarnacije očuvale neprekidnost Kađu transmisije.

Počev od Gampope, Kadampa učenja Mahajane od majstora Atiše se podučavaju u Kađu školi. Takođe, III Karmapa, Rangđung Dorđe, je u Kađu Liniju integrisao Maha Ati učenja ( Dzogćen), a posebno Njingmapa Terme koje potiču od Padmasambave (tib.Guru Rinpoče). Zapravo, sam Padmasambava je prorekao da će Karmapa postati nosilac linije njegovih Terma učenja.

Zahvaljujući Karmapinim uzastopnim inkarnacijama, Mahamudra učenja su kroz vekove očuvale izvornost, životnost i snagu do današnjih dana.

Karmapa

“Svaki od Karmapa predstavlja bezmerni, ljubavlju prebogati potencijal prostora – puno prosvetljenje.”
Lama Ole Nidal

Karmapa, poglavar Karma Kađu škole tibetanskog budizma, je prvi svesno inkarnirani lama Tibeta, nosilac pune transmisije i neraskidivog toka prosvetljenja svih Buda.

Buda je predskazao da će se 1600 godina posle njegovog odlaska, pojaviti čovek izuzetnog duhovnog ostvarenja i beskrajnog saosećanja koji će širiti budistička učenja tokom mnogih ponovnih rođenja. Biće poznat kao Gospodar Karme – Karmapa.

Budino predskazanje je ostvareno kada je Gampopa prepoznao velikog jogina Dusum Ćenpu (1110 – 1193) kao Karmapu.

Pre smrti, prvi Karmapa je, uvidevši da njegov posao nije završen, obećao da će i nadalje, jedno za drugim, svesno prihvatati ljudska rođenja kako bi njegovi učenici mogli da nastave razvoj. On je ostavio zapis sa preciznim opisom okolnosti svog narednog rođenja.

Karmapa se smatra emanacijom bodisatve saosećanja – Oči Ljubavi ( tib. Čenrezi, sans. Avalokitešvara). Takođe je poznat i kao Lama sa Crnom Krunom.

On je sada u svojoj XVII inkarnaciji kao Karmapa Taje Dorđe.