Šanti mantre – Yuri Morozov

Sažetak UVOD Po završetku ovog kursa osećam kako je moja glava puna pitanja, mnogo više nego odgovora. Po mom mišljenju to je dobro, jer prenošenje znanja i treba da bude takvo. To za mene znači entuzijazam, želja da idem dalje putem joge, da vežbam, učim, meditiram… ali kako? Moja glava je sada prepuna pitanja i…

Mantra i jantra – Uticaj zvuka i forme na svest – Žana Pleskonja

Sažetak „BAJALAČKA“ MAGIJA MANTRE Kao što možda ne biste ni pretpostavili po imenu, Elwin Verrier je 100% Britanac. Ovaj Anglikanski sveštenik je napustio svoje rodno tlo da osvoji Indiju, ali je sam bio pokoren s njene strane! Ne od strane Brahmanske Indije već od strane Indije drevnih plemena, Dravidianaca i drugih, davno zaboravljenih u njenim…

Gayatri mantra – Ana Stevanović

Sažetak Mantra se otvara i završava Pranavom ili Omom. Ovo se na prvom mestu odnosi na trostruki aspekt Uzroka – Sveta u manifestaciji. To da postoji uzrok (Mahasakti) koji, kao univerzalno Sopstvo, sadrži univerzum unutar Sebe, obrađuje se u meditaciji koja sledi. Ovde su i Uzrok i njegova manifestacijaobjekti misli. Nadabindu pokazuje uzročno stanje Moći-Sveta,…