Bolest i zdravlje u ayurvedi – Ivana Gaćina

Sažetak Ayurveda, na sanskritu आयरवद (ayuh – život и veda – Nauka znanje) znači „nauka о životu“ је tradicionalna indijska nauka o zdravlju (stara koliko i ljudski rod), čiji se principi lečenja zasnivaju na svetom i prirodnom načinu življenja. Indijska medicina, ayurveda, posmatra i analizira ljudski život i njegovo zdravlje kroz jedinstvo tela, duha i…

Ayurvedski priručnik za procenjivanje tipa konstitucije – Ćopić Danijela Šijan Sanja

Sažetak Večno zdravlje objašnjava osnovne Ayurvedske koncepte i principe življenja, jer Ayurveda je nauka o životu, tj. o dužini života. Ona nam omogućava da razumemo kako telo funkcioniše i kako da održavamo zdravu ravnotežu između našeg tela, uma i duše. Suočeni smo sa tim da savremeni život krši principe prirodnog življenja, a ljudi se zapravo…

Ajurveda – Herbalna terapija – Jelena Jovanović

Sažetak Ajurveda je tradicionalna Indijska medicina koja je nastala pre više od 5000 godina. Ona je više od lečenja biljkama i predstavlja nauku o životu i alternativni pristup zdravlju. Osnovni princip Ajurvede je da spreči i tretira bolesti kroz održavanje balansa u telu, umu i svesti pojedinca putem odgovarajuće ishrane, napitaka, primene raznih vrsta biljaka…

Ajurveda – Paralele između joge i ajurvede – Katarina Jovanović

Sažetak Joga je sada postala popularna kao mera prevencije i lečenja, ali običan čovek je u nedoumici da li ona zaista leči bolesti. U mnogim slučajevima- da, ali ja govorim u tome, da ona nesumnjivo menja život čoveka a samim tim mu donosi i zdravlje. Ovde ću pokušati da interpretiram „Joga-sutre“ Patandžalija u svetlu ajurvedskeog…