Simpozijum Kvantno-Informacione Medicine, 24. 09. 2011.

24. 09. 2011. – Dragan Lončar je na Simpozijumu Kvantno-Informacione Medicine (KIM 2011) održao predavanje u Opštini “Stari Grad” u Beogradu, na temu: “Evolucija svesti u Jogi”. www.qim2011.org