Bharat Natyam – Martina Tripković

Sažetak Baratnatjam i joga su dva puta koja postoje da bi nam pomogla da razumemo ispoljavanje Božanskog u ljudskom obliku. Obe te dve čudesne umetnosti proizvod su Sanatana Darme („večna religija“, hinduizam) koja predstavlja osnovu indijske kulture. Natjašastra Barate Munija naglašava ne samo puke fizičke aspekte baratnatjama, već duhovnu i ezoteričku prirodu te umetničke forme….