Yoga Pranayama – Mirjana Đorđević

Sažetak PRANA I PRANAYAMA Pranu je veoma teško objasniti. Prana predstavlja životnu energiju Univerzuma na svim nivoima, to je psihička, mentalna, intelektualna, seksualna, spiritualna, kosmička energija. Sve energije koje vibriraju predstavljaju pranu. Sve fizičke energije kao što su toplota, svetlost, gravitacija, magnetizam i elektricitet su takođe prana. To je skriveni energetski potencijal u svim živim…

Pranayama tokom trudnoće – Marina Đermanović

Sažetak Pranayama – obeležje spiritualnog nasleđa Za buduću majku vežbanje Pranayame je jednako važno kao i vežbanje asana. Pranayama i asane ne samo da doprinose fizičkom i mentalnom zdravlju majke i bebe koju nosi u sebi, već takođe pomažu u prenosu duhovnog nasleđa.Vežbanjem yoge, majka nosi čisto, dobro i povoljno obeležje (shubha samskaras) koje nesvesno…