Joga za decu – Jelena Đurović

Sažetak Deca su super senzitivna bića sa snažnim prijemnicima koji potpuno i duboko primećuju svaku vibraciju usvom okruženju. Suštinska, dublja svrha joge za decu Dete je prirodno ozareno, svesno i puno iskonske mudrosti. Suštinska svrha učenja dece jogi je da impomognemo da održe njihovu prirodnu mudrost i sjaj ili ako je njihova svetlost bila zamagljenadogađajima…

Joga za decu – Tatjana Glendža

Sažetak Joga za decu Uvod U savremenom svetu, a sve vi{e i kod nas, ljudi postaju opterećeni uspehom na poslu, sticanjem materijalnih dobara i isticanjem na različite načine. Svakako da je potrebno da čovek obezbedi materijalnu egzistenciju jer time stiče sigurnost za sebe i svoju porodicu, ali ne da sticanje dobara bude samo sebi cilj….