Moderna joga i istorija Iyengar joge – Nenad Lazarević Aleksandra Isailović Jelena Ranković

Sažetak Zdravlje je religiozno. Bolest je nereligiozna. (B.K.S Iyengar YV: 10) Kao što smo videli u prethodnom poglavlju, idejni pomak od ključne važnosti, koji je uveo Vivekananda, je sledeći: od Sen-načina na koji je romantično predstavljena „nauka o jogi“, koja vodi u „intuitivnu“ viziju Boga Vivekanande, pomeramo se na tehnički predstavljenu „nauku o jogi“, koja…