Zabluda gledišta o postojanju Ja – Ljiljana Mladenović

Sažetak Pre nastavka učenja podsetimo se ponovo potrebe za ispravnom motivacijom. Misao o ’’Ja’’ *,snažno pianjanje ** (vezivanje) koje udružujemo sa tom mišlju i sve posledice te indentifikacije koren su našeg lutanja u samsari. Ako pažljivo ispitamo gde boravi to jastvo (sopstvo) i potražimo ga , brzo uvidjamo kako ga u našem telu , našoj…

Suština Dharme, prema Patrul Rinpoche – Aleksandra Lipotanović

Sažetak Kao što znate, Tri Dragulja ovde se odnose na tri uzvišena objekta utočišta – Buddhu, Dharmu i Sanghu. Ovaj iskaz stovanja naglašava ulogu i važnost koje ima čak i puki čin slušanja imena Tri Dragulja. Ako se zapitamo koliko je onih među svim ljudskim bićima koji su istinski okrenuti traženju suštinskogsmisla svojih života, tada…

Razvoj budizma na Tibetu – Ivana Miodragović

Sažetak Prema Tibetanskom predanju Buda je u “Govoru o belom lotosu” (iz mahayanistickog kanona) prorekao pobedu svog učenja u Tibetu, toj “snežnoj zemlji koja je dugo bila boravište demona i zlih duhova i još je nikad nije pokorio ni jedan Buda… ali će je u budućnosti pokoriti bodhisattvah Arya Avalokiteshvarah”.Avalokiteshvarah je mitsko nadzemaljsko biće čije…

Čan i Zen – Maja Stošić

Sažetak Kineski izraz Ch’an (na japanskom: Zen), ili Ch’an-na fonetsko je prilagođenje sanskirtskog izraza Dhyana koji se obično prevodi kao meditacija. Prema redanju, Č’an ili Zen škola nastala je tako što je Buda, povrh svojih Svetih spisa, posedovao jedno ezoterično učenje koje se prenosilo nezavidno od pisanih tekstova. Ovo učenje lično je preneo jedno od…

Bodhichitta – O nepostojanju Ega – Nataša Đurđić

Sažetak Bodhichitta je nepogrešiva metoda za postizanje prosvetljenja. Ona ima dva aspekta, relativni i apsolutni. Relativna Bodhichitta se praktikuje korišćenjem uobičajenih mentalnih procesa i u poređenju sa apsolutnom Bodhichittom relativno ju je lako razviti. Pa ipak, koristi koje proističu iz nje su neizmerne, budući da um u kojem se rodila dragocena Bodhichitta više nikad neće…