Uticaj joge na zdravlje – Jelena Cvejić

 

 

Sažetak

Uticaj joge na zdravlje
Po radu: Pallav Sengupta, Health Impacts of Yoga and Pranayama: A State-of-the-Art Review, Int J Prev Med. 2012 Jul; 3(7): 444–458. PMCID: PMC3415184
Uvod
Osnovni joga kursevi su fokusirani na fizičke vežbe koje se sastoje od izvodjenja različitih poza i/ili sleda pokreta kao i odgovarajućih tehnika disanja. Sve veći broj istraživanja i rezultata naučnih studija podržava uverenje da pojedine joga tehnike, uz redovnu vežbu, mogu poboljšati kako fizičko tako i mentalno zdravlje. Dosadašnja ispitivanja ukazuju da se takvi efekti, izmedju ostalog, ostvaruju kroz regulaciju hipotalamusno-hipofizno-nadbubrežne ose - HHN (hypothalamo pituitary adrenal axe - HPA) i simpatičkog nervnog sistema.
Oboljenja modernog doba koja su poslednjih godina sve više rasporostranjena čine pretežno poremećaji uzrokovani stresom kao što su hipertenzija, kardiovaskularna oboljenja i slično. Kontinuirano vežbanje joge je veoma dobar način kako za prevenciju tako i za kontrolu stresa i poremećaja izazvanih stresom. Brojne studije su pokazale da joga ima trenutni efekat regulacije hipotalamusne-hipofizno-nadbubrežne ose u smislu odgovora na stres, i potvrdile do danas dobro poznatu efikasnost joge u umanjenju stresa [Kirkwood i saradnici, 2005.]. Takodje je pokazano da kratka vežba joga relaksacije normalizuje funkciju autonomnog nervnog sistema pomerajući indekse oba, simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema ka “normalnom”, srednjem regionu referentnih vrednosti [Pilkington i saradnici, 2005.].

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]