Suština Ashtanga joge – Ljiljana Šabović

 

 

Sažetak

Za vreme studijskog putovanja u Istraživački Institut Ashtanga Yoge
u Mysore 1996. godine, pitao sam Ashtanga učitelja K. Pattabhi Joisa o
značaju ranovrsnih zapisa o Ashtanga Vinjasa Metodi. Rečima “Ovo je
Patanjali yoga”, on je istakao da je tekst od vrhunske važnosti za ovu školu
Yoga Sutra, koju je sastavio drevni vizionar Patanjali. Rekao je da je to
težak tekst i da samo iskreno proučavanje može dovesti do njegovog
razumevanja. Molio me da počnem sa dugotrajnim svakodnevnim učenjem
Yoga Sutre. Kombinacija tih proučavanja sa svakodnevnim vežbama
Ashtanga Vinjase me na kraju dovela do toga da shvatim da su Yoga Sutra i
vinjasa metod zaista samo dve strane istog novčića.
To je centralna tema ove knjige. Da bi yoga vežbe bile uspešne, ne
može biti odvajanja vežbi od filozofije. Zaista, novi pristupi praksi su uvek
proisticali iz filozofije, dok je praksa pripremala um za filozofiju. U stvari,
Yoga Sutra govori da je filozofsko istraživanje – svadhyaya, ili vichara kako
je Shankara naziva – samo po sebi vrsta prakse, i srž puta ka slobodi.
Ova knjiga je posvećena ponovnom povezivanju ova dva aspekta i
oživljavanju onoga što je istorijski bio jedan sistem, izgubljen tokom
vremena.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]