Regresija u prošle živote – Dušica Jovanović

 

 

Sažetak

Regresija u prošle živote (engl.skraćenica PLR) je postupak zalaženja u
sopstvene prošle živote tokom hipnoze. Tehnike uvođenja pojedinca u njegove
prošle živote na Istoku postoje znatno duže, ali su tokom poslednjih pedeset
godina stekle veliku popularnost u zapadnim kulturama. U Indiji je regresija u
prošle živote vrlo prihvaćena, jer odgovara hinduskim verovanjima o smrti i
ponovnom rođenju. To se jasno može videti iz hinduskog svetog spisa
Bhagavad Gite gde sri Krišna (Bog) kaže: „Kao što čovek skinuvši iznošeno
odelo uzima novo, tako i stanovnik tela odbacujući istrošena tela ulazi u druga,
nova.“ Takođe, u ovom svetom spisu piše: „Nedela iz naših prošlih života
proganjaju nas u obliku raznih bolesti i poremećaja.“
Dr Kondaveti Njuton, osnivač Akademije za istraživanje života i regresijski
terapeut, ističe da svaka bolest, bilo fizička ili duhovna, ima koren,svoj uzrok u
postupcima iz prošlih života. I zato ova tehnika ima smisla, jer ona uz pomoć
čovekove psihe otkriva razloge sadašnjih problema. Sjedinjavanjem uzroka i
posledice, uz razumevanje njihovih odnosa, duši se pomaže da poništi učinke
prošlih dela (karma).

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]