Lora put mladosti i zdravlja – Aleksandra Vojnović

 

 

Sažetak

Tvorac metodologije “LORA” dr Larisa Fotina je diplomirani lekar, magistar medicinskih nauka iz kardiologije, specijalista za funkcionalnu dijagnostiku i seksopatologiju, profesor Međunarodnog univerziteta za tradicionalnu narodnu medicinu. Više od četrnaest godina je radila na moskovskom Institutu za medicinsko-biološka istraživanja sa civilnim kosmonautima kao ekspert za njihovo zdravstveno stanje. Edukacija po ovoj metodi održava se u Rusiji i u drugim zemljama.
Ova metoda, a samim tim i knjiga koja je opisuje, namenjena je onima koji žele da steknu zdravlje i fizičku mladost. To je autorkino viđenje sistema ozdravljenja: telesnog, mentalnog i emotivnog; i kao rezultat toga pronalaženje tačke oslonca u životu. Jedinstvena metodologija objedinjuje poimanje ljudske prirode od strane drevnih filozofija i medicina i savremena saznanja o mogućnostima našeg organizma. Autorka ne vrši nikakav neposredan uticaj na pacijente. Sve je usmereno na to da se pomogne uspostavljanje i održavanje ravnoteže duše i tela, da se spozna sopstveno mesto u ovom svetu. Kada se to dogodi, mnoge bolesti kao da same nestaju.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]