Jungov metod tumačenja snova – Marina Mirković

 

 

Sažetak

Karl Gustav Jung švajcarski psihijatar,
rođen 1875. godine u Kesvilu, u
Švajcarskoj. Završio je studije medicine,
zatim specijalizirao pa doktorirao psihijatriju.
Značajno je njegovo poznastvo i
druženje sa Frojdom koje počinje 1907.
Godine 1912. dolazi do njihovog neslaganja
i razilaženja, nakon čega nailaze plodne
godine u Jungovom radu. Otkriva sasvim
nove oblasti psihičkog života zdravog
i bolesnog čoveka. Otkriva i istražuje
značaj snova, kolektivno nesvesno, tipove
ličnosti, tzv. individuacioni proces itd.
Osnivač je analitičke ili kompleksne
psihologije. To je pravac koji Jung osniva
1914. prema kome je čovek kompleksno
biće: duhovno, nagonsko, racionalno i
iracionalno, religijsko, seksualno, svesno i
nesvesno. Da bi produbio istraživanja pre
svega o kolektivnom nesvesnom i njegovoj
fenomenologiji i bio u direktnom
kontaktu sa tzv.primitivnim narodima ,
odlazi na niz putovanja u Severnu Ameriku,
Arizonu i Novi Meksiko, Keniju, Indiju...
Prema pravcu kompleksne psihologije nesvesno
je i riznica mudrosti.

 

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]