Epifiza i treće oko – Biljana Zlatanović

Sažetak

PINEALNA ŽLEZDA I TREĆE OKO
Mnoge drevne tradicije govore o tome da čovek ima jednu fizičku žlezdu, ugnježdenu duboko u središtu mozga, gde se odvija telepatski prenos misli i vizuelnih prikaza.Ta sitna žlezda u obliku šišarke poznata je kao epifiza ili pinealna žlezda i veličine je graška.
Ustvari reč „ pinealna“ potiče od latinske reči pinea što znači „šišarka“.Drevne tradicije širom sveta bile su fascinirane prikazima u obliku šišarki ili pinealne žlezde i redovno su ih koristile u najvišim formama duhovnih umetničkih dela. Pitagora, Platon, Jamblik, Dekart i drugi pisali su o toj žlezdi sa velikim pijetetom. Nazivana je i sedištem duše. Možda to „treće oko“ zaista dobija direktne impresije iz Izvornog polja, no, kako taj mehanizam deluje, još uvek ne znamo, što ne znači da drevni ljudi nisu bili u pravu.
Tehnički gledano ,pinealna žlezda nije deo mozga i nije zaštićena krvno-moždanom pregradom. Nalazi se u približnom geometrijskom središtu moždane mase, iznutra je šuplja i ispunjena vodenastom tekućinom, a oplahuje je više krvi od ijednog drugog dela tela izuzev bubrega.Budući da nije zaštićena krvno-moždanom pregradom u tekućini unutar pinealne žlezde sa vremenom se nakuplja povećana količina mineralnih taloga ili „moždanog peska“ sa optičkim i hemijskim funkcijama sličnim zubnoj gleđi. Na rendgenskim snimcima ili na prikazu magnetne rezonance ta se klasifikacija pojavljuje kao koštana masa u sredini mozga. Posmatranjem te tvrde bele nakupine doktori procenjuju imate li tumor. Ako se na snimku vašeg mozga čini da se bela tačka pomakla na jednu stranu tada znaju da je tumor promenio oblik vašeg mozga.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]