Čakre – Svetlana Jovanović

 

 

Sažetak

EVOLUCIJA KROZ ČAKRE
Sve sto je živo evulira pa i čovek u tome nije izuzetak. Ljudska evolucija, kojoj smo
neizostavno podvrgnuti, i kao rasa i kao pojedinci je put kroz razlicite čakre . Muladara je najosnovnija,
fundamentalna čakra od koje počinjemo svoju evoluciju a u sahasrari je završavamo.
Muladara je prvi centar u ljudskoj inkarnaciji , ali je zato najviša čakra koju su životinje
sposobne da probude , to je njihova sahasrara. Ispod muladare postoje i druge čakre koje predstavljaju
evoluciju zivotinjskog carstva. One se odnose na čulnu svest, a ne na mentalnu. Kada je vaša svest
evoluirala kroz ove čakre , niži centri više ne funkcionišu u nama jer smo ih transcendirali.
Iznad Sahasrare takodje postoje čakre koje predstavljaju višu božansku svest. Tako je muladara
čakra najviša u životinjskoj evoluciji, a prva u ljudskoj. Sahasrara je naviša u ljudskoj evoluciji, a prva
u najvišoj božanskoj evoluciji.
Do muladara čakre evolucija se odvijala automatski. Medjutim, jednom kada kundalini dostigne
muladara čakru, evolucija više nije spontana jer čovek nije više potpuno u vlasti zakona prirode. Tako ,
životinje se pare samo u odredjeno doba. Ostalo vreme, čak iako žive zajedno neće se pariti. Ali pošto
je čovek slobodan od zakona prirode, može da se pari kad god hoće. Čovek ima svesnost vremena i
prostora i ima ego. On može da misli, može da zna da misli i može da zna da zna da misli. Ovo je
moguće zbog evolucije ega. Ako nema ega nema ni dvostruke svesnosti. Životinje nemaju dvostruku
svesnost. Prema tome , čovek ima višu svest, i jednom kada je zadobije, mora da usmeri svoj rad u
pravcu njene evolucije. Zato se kaže da kundalini spava u muladara čakri, jer ona ne može da napreduje
iznad ove tačke ukoliko se na to ne podstakne .Naravno, kundalini može da ostane u jednoj čakri
godinama ili čak ceo život. Budjenje šakti u muladari čakri može se dogoditi više puta a može i da
ponovo zaspi.Medjutim, jednom kada šakti ode iznad Manipura čakre, više se ne vraća.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]