Bol u leđima i joga – Marija Žolnaj Knežević

 

 

Sažetak

B O L U L E Đ I M A I J O G A
Sigurna sam da ni jedna od stavki u naslovu nije nepoznata širokoj
populaciji: svako od nas je bar jednom u životu osetio bol i odlično zna
šta to znači; bol u leđima je osetilo bar 90% ljudi; joga kao pojam
takođe više nije nepoznata jer su savremena sredstva informisanja i
komunikacije omogućila da se granice potru i kultura i tradicija istoka i
zapada, ako ne integrišu, bar prožmu, preuzimajući ono što je korisno
i primenljivo i jednima i drugima.
Bol u leđima danas, u periodu Kali Yuge, kada su ljudi pod stalnom
tenzijom, velikim materijalnim a niskim moralnim zahtevima, sve je
učestaliji i osim što utiče na kvalitet života, razlog je odsustvovanju s
posla, te predstavlja ekonomski problem i zaposlenog i poslodavca.
Proces civilizacije je, izgleda, ireverzibilan, što ne znači i pozitivno
evolutivan.
ŠTA JE BOL?
Za bol znamo tek i samo ako ga osetimo.
Obzirom da razum pokazuje tendenciju da definiše svaku pojavu,
prema Internacionalnoj asocijaciji za proučavanje bola definicija bi
glasila: “ Bol je neprijatno senzorno i emocionalno iskustvo udruženo
sa aktuelnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Bol je subjektivan.”
Analitički posmatrano to znači da bol doživljavamo svojim čulima
(preko receptora za bol, nervnih puteva i odgovarajućih nervnih
centara), emotivno reagujemo na to neprijatno čulno iskustvo i, na
kraju, dolazi i do reakcije ličnosti na opažanje i emociju. Sve navedene
kategorije su potpuno subjektivne, ja ne mogu da osetim tvoj bol, niti
ti možeš da osetiš šta i kako mene boli, jedino što možemo je da
saosećamo jedni sa drugima.

Seminarski radovi

Pregled radova po tematici

[wpdm_tree category=""]