Sannijasa – Milica Dobrić

Sažetak POČECI SANIJASE Većina drevnih duhovnih tradicija koje su nekada bile u punom jeku i veoma uticajne potpuno su nestale. Tako su se i tradicije poput Grčke, Italije i Egipta, toliko slavljene u drevna vremena, danas potpuno izgubile. Isto se desilo i sa religijama keltskih, teftonskih i slovenskih naroda, kao i sa religijama Sirije i…