Biohemija emocionalne zavisnosti – Uloga čeonog režnja i umetnost mentalnih vežbi – Sunčica Borak

Sažetak BIOHEMIJA EMOCIONALNE ZAVISNOSTI Postojanje “emocionalnih kontrolnih centara” u našim glavama čini da zamišljamo trku robota koje je stvorila “priroda” kako bi delovali na određene načine.U izvesnoj meri, naše svesno ja – zainteresovano za napredak u poslu, za ličnu sreću, ili štagod – mora dovesti do kompromisa u okviru neuronskih spojeva našeg mozga između onoga…