Život i delo najvećih svetskih filozofa – Jana Radivojević

Sažetak PITAGORA SA SAMOSAROĐEN: oko 570. g. pr. Hr., SamosUMRO: oko 500. g. pr. Hr., MetapontGLAVNA PODRUČJA ZANIMANJA: matematika, naukaUTICAJI: Tales, Anaksimandar, AnaksimenUTICAO NA: Heraklita, Parmenida, Sokrata, Platona, Aristotela Činjenica da je Zemlja manje-više okrugla, a ne ravna, poznato je od Pitagorinog doba, a to su znale generacije filozofa i naučnika. Danas je gotovo posvemašnje…

Yoga mislioci – Jasna Gazivoda

Sažetak Ramakrishna Paramahamsa je sigurno jedan od najpoznatijih Indijskih mudraca 19. veka. Rođen je 18. februara 1836. godine u selu Kamarpukur, blizu Kalkute, u Zapadnom Bengalu u Indiji, u siromašnoj porodici Bramina, pravoslavne hindu vere. Njegovi roditelji, otac Khudiram Chattopadhyaya i majka Chandramani Devi, bili su vrlo pobožni, skloni vizijama i duhovnim snovima. Tako je…