Šta je joga, zapravo?

Za razliku od mnogih drugih duhovnih disiplina, joga uvažava telo i smatra ga grubom manifestacijom duha. Polazeći od tela ona dolazi do suptilnijih nivoa našeg postojanja. Jogiji su od samog početka bili svesni da je za process spiritualnog buđenja potrebno mnogo energije, snažno telo i nervni sistem. Ako se radeći na sebi samo bavimo umom, postoji opasnost da izgubimo kontakt sa realnošću.

Joga nas prizemljuje i čuva zdrav razum, koji kod mnogih koji su stupili na duhovnu stazu zna da se, kako je to Swami Satyananda jednom rekao – pretvori u Vikalpu-maštanje, što nema veze sa relnošću. Kako joga razlikuje nivoe našeg postojanja, kao što su Annamaja Koša-fizičko telo, Pranamaja Koša-energetsko telo, Manomaja Koša-astralno (mentalno-osećajno telo), Vigjanamaja Koša-nivo individualne duše, naš karakter i Anandamaja koša-telo jedinstva i blaženstva, tako i svojim tehnikama deluje na njih i uravnotežava ih. Kako je u drevnim Upanišadama rečeno: “Telo su kočije, konji su čula (Gjan Indrije), uzde su um (Manas), kočijaš je inteligencija (Buddhi) a Sopstvo (Puruša) je putnik. Da bi putnik bio zadovoljan svi moraju skladno da funkcionišu”. To nam pruža vežbanje joge. Ono nam daje mogućnost da se postepeno uskladimo sa svojom pravom prirodom, sa svojim unutrašnjim sopstvom, u jogi poznatim kao Puruša.

Najbolje je naći razumnu ravnotežu u pogledu joge kao duhovne i kao telesne discipline. Jer joga jeste i jedno i drugo. Ni za trenutak ne zanemaruje telo, istovremeno govori o fantastičnim nivoima duhovnog oslobođenja (Samadhijima). I zato treba imati i sticati jogička znanja i kroz praksu ih potvrđivati, prvenstveno na ličnom primeru u pogledu oba ova aspekta joge. Ako se zadržimo samo na telu, isticaćemo i razvijaćemo kult tela, ako se zadržimo samo na meditaciji, postoji opasnost da neprimetno skliznemo u dogmu i nezdravu introvertnost. Smatram da je u praksi vežbanja fizičke joge potrebno inkorporirati znanja koja nam stižu od strane zapadnih sportskih stručnjaka i lekara, kao što su antropomotorika, kineziologija asana, biomehanika, kao i osnove funkcionalne anatomije. Ne da bi glumili lekare, već da bi razumeli probleme vežbača, prevenirali moguće povrede i pomogli im da svoje tegobe ublaže ili čak izleče pomoću tehnika joge.