Koji su izvori joga i od kada oni datiraju?

Postoje tradicionalni – Vedski I ne-tradicionalni- Tantrički izvori joge. Svi oni datiraju oko 4500 do 3000 godina pre Hrista. Netradicionalni putevi su dozvoljavali ljudima iz drugih kasti (a ne samo Bramini I Kšatrije) kao I ženama da se priključuju obuci. 

Treba napomenuti da se u početnoj,takozvanoj arhajskoj eri nastanka joge, u duhovnim tekstovima ona nije nazivala joga već tapah I tehnike koje su opisivane I predstavljane su kasnije prepoznavane kao jogičke. Ako shvatimo ezoterno značenje reči Tapah shvatićemo I suštinu bavljenja jogom kao praktičnom disiplinom. Tapah označava praksu koja ima to svojstvo da u telu proizvede I očuva toplotu. Bez te toplote, ne bi bilo ni života. Ta toplota se iskazuje na fizičkom planu kao digestivna vatra-džatara agni, kao metabolička vatra I svi biohemijski procesi u telu. To je I vatra svesti, samo na jednom višem, suptilnijem nivou, u AJurvedi poznata pod nazivom Saddhaka Pitha. Kao što nam digestivna vatra omogućava da asimilujemo hranljive materije iz hrane, koju smo pojeli, tako nam I vatra svesti omogućava da razumemo, tj asimilujemo informacije koje percepiramo. Mudrac Patanđali je tapah stavio kao jednu od tri suštinski bitne prakse Krija joge. Taj kvalitet I sposobnost razlučivanja,se u jogi zove Viveka I na njoj se zasniva tzv. Gjana joga. Tek se u 8 veku pre Hrista u čuvenoj Katha upanišadi pojavljuje reč joga. Joga nam svojim tehnikama, kao što su: asane – joga položaji, bandhe-odrđene mišićne kontrakcije, pranajama – kontrola prane, životne energije putem specifičnih vežbi disanja I naročito ahimsa-nenasilje, osposobljava da tu unutrašnju vatru stvaramo I održavamo. To je ono što nas čini vitalnim, što čuva tzv odžas-virilitet I povećava imunitet. 

Joga koju danas poznajemo kroz sistem telesnog vežbanja I disanja se naziva Hatha Joga.Hatha u prevodu znači ‘’silovito’’, međutim svima je poznato ezoterno značenje te reči koju sačinjavaju slogovi: Ha- Sunce I Tha – Mesec. U ezoternom smislu podrazumeva uravnotežavanje (jedno od značenja reči ‘’Jogaha’’), energija Sunca (Pingale) I Meseca (Ide), odnosno leve I desne hemisphere mozga.  Što se tiče pisanih tekstova o Hatha jogi, oni su nastali mnogo kasnije u 14v (Hatha yoga pradipika od Swaatmarame) I u 17 v. naše ere (Gheranda Samhita od jogija Gherande I Hatha Ratnavali od Šrinivase). I tu je manje više opisana većina asana koje se danas izvode, kao I tehnike disanja-pranajama I tehnike čišćenja tela-šatkarme.

S obzirom da joga integralno I objedinjujuće deluje na sve nivoe našeg postojanja, na telo, duh I dušu, ona zaslužuje da se naučno istražuje. Poslednjih decenija naročito na Zapadu, timovi lekara empirijski potvrđuju profilaktičku I terapeutsku vrednost joge.

Danas postoje različiti stilovi vežbanja Hatha Joge. Postoji Iyengar, Aštanga, Bikram, integralna, vinijasa, power joga I sl I oni ili su dobili svoj naziv po učiteljima koji stoje iza njih, ili po načinu izvođenj asana. Pro Svako ko se posvetio vežbanju ili podučavanju joge trebalo bi da se ponekada  seti da svojom joga aktivnošću otvara vrata znanja koje datira od pre 6000 godina. I to znanje je kao takvo opstalo, ono traje i nastavlja dalje da se razvija. Dobro je da za trenutak zastanemo i setimo se toga, ne da bi se pogordil, već u tišini srca dozvolili da nas prožme osećaj dubokog poštovanja, koji ćemo dalje čuvati i razvijati.