Koja je suština joga filozofije?

Joga filozofija nas uči da su mikro (naš unutrašnji svet, koji sačinjava naše svesno, podsvesno, nesvesno) I makro univerzum (spoljašnji)  jedno. Da je podela na unutra I spolja mentalne prirode, uzrokovana navikom. To je filozofija emanacije, koja smatra da je sve nastalo iz jednog izvora (Maha Bindu), I da se vremenom mora vratiti svom praizvoru u jednoj makrokosmičkoj disoluciji (Pralaya).

Telo je samo gruba materijalizacija ideje koja večno postoji u vidu matriksa na suptilnim nivoima postojanja. Joga zato I kaže: ‘’Ono što postoji ovde postoji I gore, ono što ne postoji ovde ne postoji nigde’’. To je upravo ono što kvantni I astro fizičari, poput Minkovskog, Anštajna, Kozirjeva I dr. smatraju kada kažu da su materija, prostor I vreme jedan kontinuum. Što znači da mogu da se pretaču jedno u drugo. Izučavanje joga filozofije nam može puno pomoći da shvatimo kako je život večan I da osetimo kako je naš ego nepostojeći, da svi mislimo jednom svešću I da usled energije navike zaključivanja do kojih dolazimo pripisujemo nepostojećem sebi. Naš ego je maja-ilizija, obmana koja je, kako Alan Wats kaže: poput svetlosnog traga koji zapaljena baklja u noći ostavlja za sobom kada njom napravimo krug u vazduhu.

Pošto za tako reći sve nedaće kroz koje prolazimo u životu možemo da ‘’zahvalimo’’ svojim vezanostima koje proističu upravo iz ega, onda nam je jasno koliko razumevanje I primena ove istine može da nas učini smirenijim I ispunjenijim. Tada možemo da živimo život u svoj punoći koja nam se razotkriva, ne strahujući za sutra I ne vezujući se za juče.