Joga kao stil života. Šta ona za Vas znači?

Joga je jednostavno postala sastavni deo mog svakodnevnog života. Ne samo što se tiče prakse već I u pogledu načina razmišljanja, koje se ne razlikuju od praktičnih I teorijskih zaključaka kvantnih fizičara, neurologa, molekularnih biologa, genetičara I naučnika iz drugih oblasti, koji sve više potvrđuju da je čitav univerzum, kao I naša svest jedan veliki hologram, I da smo mi, kako je svojevremeno rekao poznati engleski kvantni fizičar-David Bohm – samo ‘’relativno nezavisne pod-celine’’. Uviđajući jedinstvenost čitavog univerzuma, život vam pruža mogućnost da sve to kroz praksu I realizujete, iskustveno potvrdite I to je najvažniji zadatak, kojim se bavi karma joga-joga u akciji. Slažem se sa tvrdnjom australijskih Aboridžina, da se svi mi ustvari spremamo za večnost.