Joga kao preventiva i joga kao terapeutska disciplina?

Danas se joga sve više praktikuje a njena terapeutska svojstva ispituju u naučnim ustanovama, ne samo na Zapadu već i u zemljama Istočne Evrope i Indije. Pomenućemo samo neke.

U Velikoj Britaniji: “The Yoga Biomedical Trust” koju je osnovao doktor Robin Monro 1983. godine u Londonu.

U Nemačkoj se terapeutska svojstva joge poslednjih trideset godina istražuju u Fondaciji za Holističku medicinu – ”Weg Der Mitte”, osnovanoj 1977. godine u Berlinu.

U SAD je joga doživela najveću afirmaciju, pomenućemo samo neke od institucija koje primenjuju jogu u preventivne i terapeutske svrhe:

”Preventive Medicine Research Institute”, direktor – kardiolog dr Dean Ornish

”Phoenix Rising Yoga Therapy” – osnivač i direktor dr Michael Lee

”American Viniyoga Institute” – direktor Mr. Gary Kraftsow

”International Association of Yoga Therapists”, dir. Mr. John Kepner.

”Kuvalyadhama institut za istraživanje joge” u Lonavli, Indija

Navešćemo najznačajnije fiziološke i psihološke efekte koji su empirijski potvrđeni od strane doktora i naučnika:

Fiziološki efekti:

 • Postojana ravnoteža autonomnog nervnog sistema, sa tendencijom blage dominacije parasimpatičkog N.S. pre nego uobičajenog stresnog simpatičkog N.S.
 • Smanjenje srčanog pulsa
 • Ritam disanja se usporava
 • Krvni pritisak se smanjuje
 • Povećava se Galvanski odgovor kože
 • EEG – alfa talasi se povećavaju
 • EMG – aktivnosti opadaju
 • Kardiovaskularne funkcije se poboljšavaju
 • Respiratorne funkcije se poboljšavaju (respiratorni volumen se povećava, uspostavlja se pravilan ritam disanja, inspiratorni volumen se povećava, kao i vitalni kapacitet i sposobnost zadržavanja vazduha)
 • Gastrointestinalne funkcije se normalizuju
 • Endokrini sistem se balansira
 • Ekskretorne funkcije se pospešuju
 • Muskulatorno-skeletna fleksibilnost, kao i pokretljivost zglobova se povećava
 • Snaga i gipkost tela se povećavaju
 • Izdržljivost se povećava
 • Energetski nivo je viši
 • Telesna težina se normalizuje
 • Spavanje se poboljšava
 • Imunitet jača
 • Osećaj bola se smanjuje

Psihološki efekti:

 • Somatska svesnost se povećava
 • Koordinacija pokreta se povećava
 • Raspoloženje se popravlja
 • Osećanje zadovoljstva samim sobom se pojačava
 • Povećava se samo-ostvarenje
 • Povećava se socijalna adaptilnost
 • Anksioznost i depresija se povlače
 • Agresivnost se smanjuje
 • Psihomotorne funkcije se poboljšavaju
 • Kognitivne funkcije se poboljšavaju