Da li “oficijelna” medicina u Srbiji sve češće terapiju dopunjuje jogom, kakva su vaša iskustva?

Sve više lekara, prvenstveno fizijatri I psiho terapeuti, svojim pacijentima  preporučuju jogu kao terapiju.  Danas se joga sve više praktikuje a njena terapeutska svojstva ispituju u naučnim ustanovama, ne samo na Zapadu već i u zemljama Istočne Evrope i Indije.