Tragom_autobiografske_knjige_Price_iz_San_Mikele-a__cuvenog_svedskog_humaniste_i_lekara_-_Aksel_Muntea__stigli_smo_na_Anakapri.

Tragom_autobiografske_knjige_Price_iz_San_Mikele-a__cuvenog_svedskog_humaniste_i_lekara_-_Aksel_Muntea__stigli_smo_na_Anakapri.

Tragom autobiografske knjige: ‘’Priče iz San Mikele-a’’, čuvenog švedskog humaniste i lekara – Aksel Muntea, stigli smo na Anakapri.