Imaginacija smrti – Nada Dolić

   Da biste čitali ovaj tekst morate pokušati da budete ratnik sa moćnim oružjem koje je dostupno samo ljudskoj vrsti .Ovo oruže je “IMAGINACIJA”Imaginacija je […]