Emotivna inteligencija i joga – Jasmina Simović

   Dokaz čvrstine uma je čvrstina pogleda. Čim um stekne postojanost i pogled bude postojan, nesigurnost u pogledu i pokretima u potpunosti nestaje.TurijanandaEMOCIONALNA INTELIGENCIJAČovek srednjih […]

Um upravlja telom – Nada Babić

   Jedan mladi britanski lekar je 1952. godine napravio grešku. To je bila greška koja ćedr.Albertu Masonu doneti kratkotrajnu naučnu slavu. Mason je pokušao, da […]