Užitkom do zdravlja – Malena Selić

   Stranputica voljeOni koji sputavaju želju to čine jer im je ona dovoljno slaba da bude sputana; na njeno mestostupa sputavač ili Razum i zavladava […]